Innholdsspredning og kanalstrategi

Nærbilde av ansatte som skriver og jobber på Mac og Remarkable. Foto

Oppdatert 09/10/2023

En god kanalstrategi sikrer at du har oversikt over kanalene hvor du er tilgjengelig og hvor du deler informasjon, og legger til rette for at du kan være konsekvent og bevisst på kommunikasjonen som går ut på de ulike flatene. Førende for en god kanalstrategi er å ha kontroll på hvor målgruppen din befinner seg og hvordan de fatter beslutninger. På den måten kan du tilpasse innholdet slik at det passer inn i kanalen målgruppen din bruker og hvor de er mottakelige for nye budskap. I denne artikkelen får du en oversikt over de vanligste kanalene i det norske markedet og et tips til hvilke kanaler du burde vurdere i din kanalstrategi.

Navet i kommunikasjonen – Dit alle veier leder

Bedriftens nettside (eller eventuelt app) utgjør ofte navet i selve markedsføringen. Det er hit du gjerne ønsker å rute trafikken fra markedsaktivitetene dine for å kunne konvertere potensielle kunder som har vist interesse for markedsføringen din i andre kanaler. Har du laget en god innholdsstrategi, optimalisert for SEO og funnet din Tone of Voice, er mye gjort for å oppnå konvertering. Ved å ha et bevisst forhold til kanalene du bruker og hvordan disse skal lede trafikken inn til flatene du eier, kan du øke engasjementet, trafikken og til slutt det store målet; flytte de fra potensielle kjøpere til kunder.

SoMe – En verden av kanaler

Facebook – Der du når alle

Facebook holder fortsatt stand som det største sosiale mediet i den vestlige verden. 61% av Norges befolkning oppgir at de bruker Facebook daglig og i overkant av 3,4 millioner har en profil (Kilde: Ipsos, Q2, 2023). “Alle”, med hovedvekt på de mellom 30-59 år, bruker Facebook, men det betyr ikke nødvendigvis at Facebook er den riktige kanalen for deg og din virksomhet. Til tross for at Facebook er den største sosiale kanalen, opplever selskapet nedgang i brukere. I tillegg skal man være bevisst på Datatilsynets holdninger til Facebook, og ta en etisk vurdering på hvorvidt man ønsker å bruke plattformen med henhold til plattformens behandling av personsensitive data.

Snapchat – Der du når de unge

Snapchat har utviklet seg til å bli det nest største sosiale mediet i Norge med over 2,8 millioner brukere, med 49% av brukerne oppgir at de bruker appen daglig. (Kilde: Ipsos, Q2, 2023). Andelen av eldre blir stadig større, men det er fortsatt aldersgruppen 18-29 år som dominerer. Snapchat er et medie som engasjerer og gjort riktig kan du engasjere deg sammen med målgruppen i saker som er viktige for både deg og dem.

Instagram – Der du når frem visuelt

Instagram eies (i likhet med Facebook) av Meta, men står støtt som egen SoMe-kanal med nesten like mange brukere som Snapchat. Over 2,7 millioner har en Instagram-profil i Norge og over 39% av disse bruker appen daglig. Det er flest i alderen 18-49 år, med hovedvekt på kvinner, som har en Instagram-profil. (Kilde: Ipsos, Q2, 2023)

Funksjonsmessig kan Instagram anses som en hybrid mellom Facebook, Snapchat og Pinterest med det visuelle som ledende. Kanalen tilbyr et flertall typer innhold, så her anbefaler vi at du har et bevisst forhold til typene innhold du skaper, hvordan du deler det og hva som er hensikten med bruken av de ulike formatene. Instagram er en visuell kanal.

YouTube – Der video rår

YouTube er en sosial medie-kanal skapt av og for video. Det mange er ikke klar over, er at det også er verdens nest største søkemotor etter Google (og at disse er koblet sammen). Mange av prinsippene for å optimalisere er derfor overførbare. Dette kan du lese mer om i blogginnlegget «Søkemotoroptimalisering: Gjør innholdet ditt synlig”.

Over 1,9 millioner nordmenn har en YouTube profil, men kanalen skiller seg fra andre kanaler med at man ikke er nødt til å ha en profil for å bruke nettstedet. Totalt er det over 3,3 millioner i Norge som bruker YouTube månedlig eller oftere, med hovedvekt av menn i alderen 18-39 år (Kilde: Ipsos, Q2, 2023).

X (Tidligere Twitter) – Der du når de samfunnsengasjerte

X er kjent som kanalen der nyhetsbildet og samfunnsdebatten står i fokus. Humor og satire er også godt representert i kanalen. Her finner du politikern, journalisten, men også stand-up-komikeren. Totalt har over 1,2 millioner nordmenn en X-konto, hvor menn mellom 18 og 29 er den største brukergruppen (Kilde: Ipsos, Q2, 2023).

X kan anses som en mikrobloggtjeneste der korte tekster står i fokus, men med eierskifte, merkevareskifte og andre endringer åpnes det også for lengre poster. Det er i skrivende stund den kanalen med solid brukermasse i Norge, vi anser som den med mest usikkerhet grunnet store endringer med kort eller ingen varsel og stor usikkerhet rundt plattformens retning.

TikTok – Der du når de yngste

En “nykommer” blant sosiale medie-kanaler, som nå er en velkjent utfordrer til de andre kanalene, er TikTok. Kanalen har vokst fort og fortsetter veksten. I overkant av 1,1 million nordmenn har profil, og 20% av befolkningen under 18 år bruker TikTok daglig (Kilde: Ipsos, Q2, 2023).

Innholdet på TikTok består av korte videoer og er ofte trendbasert. Dersom du klarer å fremstå visuell og underholdende, eller har produkter som gjør det, og har en ung målgruppe, kan TikTok være plattformen for deg. Men husk å ha et bevisst forhold til trendene der ute, og være bevisst på budskap og fremtoning da mange mindreårige bruker appen og markedsføring direkte mot barn ikke er lov i Norge.

LinkedIn – Der du når ledere og beslutningstakere

LinkedIn skiller seg fra de andre sosiale mediene ved å ha et forretningsorientert og profesjonelt fokus. Over 1,2 millioner nordmenn er på LinkedIn med menn i aldersgruppen 30-59 som den største målgruppen (Kilde: Ipsos, Q2, 2023).

Kort forklart kan LinkedIn ses på som Facebook for bedriftsmarkedet. Video og bilder som leder til nettsiden din, og som retter seg mot ledere og beslutningstakere i bedrifter, fungerer tradisjonelt sett best her, men LinkedIn har en tendens til å favorisere innhold som holder brukeren på siden.

Det anbefales også å se på denne kanalen i lys av employer branding, og tør å vise frem kulturen på jobben, selskapets verdier og hvordan dere jobber. Det er fort dette som tiltrekker de beste hodene.

Pinterest – Der du inspirerer

Pinterest er nok en sosial medie-kanal som ofte blir glemt blant de andre faste kanalene. Her ligger et stort potensial med nesten 1 million norske profiler. Plattformen er dominert av kvinner med en andel på 34% i befolkningen, i motsetning til 12% menn. Aldersfordelingen sprer seg relativt jevnt utover befolkningen under 60 år, med 18-29 år som den største brukergruppen (Kilde: Ipsos, Q2, 2023).

Pinterest er et nettsamfunn for deling av video og bilder, og mange bruker plattformen til inspirasjon, spesielt for klær og sko, interiør og DIY. Dersom kvinner er hovedmålgruppen din og du opererer innenfor noen av disse kategoriene, burde Pinterest vurderes som kanal for din merkevare, men i hovedsak for å inspirere og bygge merkevare.

Native advertising – Der eget innhold presenteres i redaksjonelle omgivelser

“Native” omfatter “som laget for plattformen», og kan enkelt forklares som eget, betalt innhold presentert i samme format som øvrig innhold i kanalen det er publisert i. Du har sikkert lagt merke til slikt innhold på for eksempel vg.no eller db.no, og brukes aktivt i de aller fleste mediehusene i dag. Innholdet ditt blir da presentert i redaksjonelle omgivelser og du treffer målgruppen når de er i lesemodus.

Nyhetsbrev – Der du kommuniserer direkte med målgruppen

For en rekke virksomheter er nyhetsbrev en av de mest effektive markedsførings- og salgskanalene. Ikke bare treffer du en målgruppe som eksplisitt har vist interesse for deg og ditt virke, men du har mulighet til å nå direkte ut til både potensielle og eksisterende kunder. Her gjelder det å dele informasjon av verdi for mottakeren og være bevisst på hvor i kundereisen de befinner seg.

Hvordan forvalte innholdet og kanalene på en god måte?

Oppsummert finnes det et hav av kanaler som kan brukes for å spre innholdet, og det finnes enda flere enn vi redegjør for her. Det som er viktig å huske på er at det ikke nødvendigvis gjelder å være synlig i alle, eller gape over for mye. Finn ut hvor din målgruppe befinner seg og fokuser på å tilby tilpasset innhold rettet mot disse. Vær konsekvent og sørg for å lage innhold som er tilpasset kanalen du kommuniserer i. 

Mye av innholdet du produserer kan publiseres og gjenbrukes på tvers av ulike kanaler, så du trenger ikke finne opp hjulet på nytt hver gang. Ha en god innholdsplan på plass, ha klart for deg hva du ønsker å oppnå og sørg for å ha svart på følgende spørsmål, så er du godt rustet for å ha engasjerende og konverterende innhold for din målgruppe: 

  1. Hva er målet med kommunikasjonen?
  2. Hvor er målgruppen min og hvordan bruker de kanalene?
  3. Hva skal du legge ut og hvor?
  4. Hvordan skal det se ut? 
  5. Hvem er ansvarlig og hvem følger opp der det kan komme henvendelser?
  6. Hvor ofte skal det publiseres?
  7. Når skal det publiseres?

 

Ta kontakt med oss