Lei en strategisk rådgiver

Hvem er kundene du ønsker å nå, hvilken posisjon er riktig for merkevaren din og hvilken identitet skal du ha for at målgruppen skal velge nettopp deg? Hvis du ikke har klare svar på spørsmål som dette, vil det bli vanskelig å drive effektiv markedsføring.

De strategiske rådgiverne våre hjelper deg å definere en tydelig merkevarestrategi, så du kan være trygg på hvordan merkevaren din lettere kan bli valgt blant dine konkurrenter.

Jeg vil leie en strategisk rådgiver

Hva kan de strategiske rådgiverne våre løse for deg?

Vi gir deg hjelpen du trenger for å ta strategiske beslutninger om merkevaren din. Sammen finner vi et omfang og en prosess som dekker behovet ditt. 

Kjartan jobber på mac

Her er noe av det de strategiske rådgiverne våre kan hjelpe deg med:

  • Innsikt, rådgivning og sparring
  • Gjennomføre workshops med beslutningstakere i bedriften
  • Definere merkevarens retning og utarbeide en merkevarestrategi 
  • Følge opp implementering av strategien
Tre personer i et møte

Når kan det lønne seg
å leie en strategisk rådgiver?

Et bevisst forhold til hvem du skal være og hvilken posisjon du skal ta er alltid viktig. Noen situasjoner der det er særlig nyttig med strategisk rådgivning:

  • Lansering av produkter i nye kategorier og bransjer
  • Sammenslåinger, oppkjøp eller omprofilering
  • Endringer i markedet, nye konkurrenter eller andre rammebetingelser som f.eks. digitalisering og bærekraft
  • Iverksetting og intern forankring av nye strategier

Vil du vite mer om hva de strategiske rådgiverne våre kan gjøre for deg?

Ja, gjerne