Lei en markedssjef

Vi opplever at flere og flere norske bedrifter av strategiske årsaker velger å sette ut markedsarbeidet sitt til oss. Dette er fordi bredden innen markedsføring de siste årene har blitt mye større. Når du leier inn en markedssjef fra oss får du automatisk tilgang til spesialistkompetansen vår, uten å måtte ansette en hel avdeling. Du får nemlig automatisk tilgang til hele markedsavdelingen vår i det du leier en markedssjef.

Våre markedssjefer kan hjelpe til i både kortere og lengre oppdrag, og avlaster gjerne i perioder hvor man trenger ekstra ressurser eller en vikar.

Jeg vil leie en markedssjef

Hva kan markedssjefene våre løse for deg?

En markedssjef er ansvarlig for markedsarbeidet til en bedrift. Alle bedrifter har sine egne behov, og markedsarbeidet vil derfor variere fra bedrift til bedrift. Oppgavene til en markedssjef kan for eksempel være å lage og følge opp markedsstrategien , aktivitetsplaner og å sette opp budsjett. Det er også naturlig at markedssjefen holder i kontakt mot byråene i forbindelse med kampanjer eller løpende markedsarbeid. Markedssjefen passer og på at aktivitetene gjennomføres på best mulig måte, og følger opp med rapportering. På denne måten vet vi alltid hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

Marketing for hire konsulenter i et møterom. Foto

Her er noe av det markedssjefene våre kan hjelpe deg med:

  • Markedsstrategi
  • Aktivitetsplaner
  • Budsjett
  • Rapportering
  • Kontakt med byrå

Les mer om våre tjenester og fagområder her

Ansatte jobber. Foto

Når kan det lønne seg
å leie en markedssjef?

Trenger du hjelp til å stake ut kursen for merkevaren din? Eller lurer du på hvilke aktiviteter du egentlig bør gjennomføre? Kanskje du trenger noen å sparre med når det gjelder markedsarbeidet, eller en ekstra ressurs i en liten eller lengre periode. Våre kunder har mange forskjellige grunner til hvorfor de ønsker å leie en markedssjef. Ofte er det strategiske grunner og erstatter alternativet som er å ansette fast. Andre ganger kan det være uforutsette behov som oppstår. Noen eksempler på tilfeller hvor vi kan overta markedsarbeidet kan være:

  • Leie i stedet for fast ansettelse
  • Ekstra ressurs i en periode
  • Akutte- og langtidssykemelding
  • Foreldrepermisjoner
  • I påvente av en fast ansettelse

Vil du vite mer om hva markedssjefene våre kan gjøre for deg?

Ja, gjerne