Lei en performance rådgiver

Har du behov for hjelp med å styrke bedriftens digitale annonsering? Da bør du sette i gang performance marketing. Kort fortalt er performance marketing en form for digital annonsering der resultatene styrer aktivitetene, basert på løpende optimalisering, måling, testing og analyse.

Performance rådgivere våre vil gi deg gode råd og anbefalinger om blant annet mål, målgrupper, kanalvalg og budsjettering.

Jeg vil leie en performance rådgiver

Hva kan performance rådgiverne våre løse for deg?

Det er viktig for oss at bedriften din oppnår resultater i digitale kanaler. Vi liker å dykke ned i tallene og gjøre justeringer basert på effekt.

Ansatte smiler. Foto

Her er noe av det performance spesialistene våre kan hjelpe deg med:

  • Analyse, måling og rapportering av resultater
  • Implementering, testing og optimalisering av annonser og kampanjer
  • Budsjettering og maksimering av Return on Investment (ROI)
  • Rådgivning og implementering av tekniske løsninger
Digital markedsfører og markedssjef Sindre ser på mobilen

Når kan det lønne seg
å leie en performance rådgiver?

En performance rådgiver kan være til god hjelp når:

  • Du trenger å forbedre resultatene i digitale kanaler
  • Bedriften din ønsker innsikt og analyse for å ta beslutninger
  • Det ikke er nok kapasitet eller kompetanse i bedriften til å følge opp alle aktivitetene

Vil du vite mer om hva performance rådgiverne våre kan gjøre for deg?

Ja, gjerne