Et bærekraftig Markedssjefene

I Markedssjefene er vi en svært engasjert gjeng. Ikke bare når det kommer til faget vårt, men også innen bærekraft. Vi ønsker å ta medansvar til at verden når FNs bærekraftsmål innen 2030. Sammen har vi valgt ut tre av målene som vi jobber med hver dag. 

For å vise vårt engasjement, handling og vilje til å faktisk bidra, har vi signert grønnvaskingsplakaten. Med dette forplikter vi å unngå grønnvasking, og bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere. De som signerer møtes flere ganger i løpet av året for å diskutere tiltak mot grønnvasking i egne bedrifter. Du kan lese mer om grønnvasking, og om grønnvaskingsplakaten her.

Bli bedre kjent med oss her

Våre bærekraftsmål

FNs mål #8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Målet går ut på å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at ikke de kan leve av lønnen sin. For å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet i verden må alle arbeidsdyktige ha trygge jobber.

I Markedssjefene jobber vi med dette målet med følgende tiltak:

Vi er en bevisst forbruker

  • Vi velger leverandører som behandler arbeiderne godt, og som gir kvittering for alle kjøp.

Vi arbeider for et mangfoldig arbeidsmiljø

  • Vi etterstreber et godt og mangfoldig arbeidsmiljø, der det er plass for alle.

Vi skaper trygge og gode arbeidsplasser

  • Vi bidrar til økt sysselsetting i Norge ved å hjelpe kundene til vekst, i tillegg til egen utvikling.

FNs mål #12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi må sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre. I dag forbruker vi mer enn det kloden vår kan tåle. En tredjedel av maten som produseres blir aldri spist opp og «kjøp og kast» er et stort forbrukerproblem. For å sikre en god framtid må vi endre livsstil, produsere og forbruke varer og tjenester på mer miljøvennlig vis, og forvalte naturens ressurser på en mer bærekraftig måte.

I Markedssjefene jobber vi med dette målet med følgende tiltak:

Bærekraftige innkjøp

  • Vi fokuserer på bærekraftige løsninger ved innkjøp av varer og tjenester, og av leverandører som har fokus på bærekraft.

Gjenbruk og resirkulering

  • Vi reparerer og gjenbruker teknisk utstyr, og resirkulerer utstyr som ikke kan reddes.

Miljøvennlig reise og event

  • Vi vurderer alltid miljøvennlig transport og bærekraftige lokasjoner på reiser og arrangementer.

FNs mål #14: Livet i havet

Dette målet ligger våre ansatte personlig nært. Vi må bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling. Livet på jorda er avhengig av havet. Likevel har havet bestandig blitt brukt som en søppelplass. De store mengdene plast er i dag et enormt problem. For å nå bærekraftsmålet om å bevare havet må vi hindre forsøpling og forgiftning i havet, beskytte plante- og dyrelivet under vann og fiske på bærekraftig vis.

I Markedssjefene jobber vi med dette målet med følgende tiltak:

Rydd en strand

  • Vi samler gjengen til en ryddeaksjon på en tildelt strand.

Stopp mikroplast

  • Ansatte er bevisst på – og reduserer sitt utslipp av mikroplast i daglige aktiviteter.

Elsk naturen

  • Vi unngår utslipp av farlige kjemikalier, bruker miljøvennlige produkter og sorterer søpla korrekt – også på hjemmebane.

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg innen bærekraft?

Ja, gjerne