Et bærekraftig Markedssjefene

I Markedssjefene er vi en svært engasjert gjeng. Ikke bare når det kommer til faget vårt, men også innen bærekraft. Vi ønsker å ta medansvar til at verden når FNs bærekraftsmål innen 2030. Sammen har vi valgt ut et mål som vi jobber med hver dag. 

For å vise vårt engasjement, handling og vilje til å faktisk bidra, har vi signert grønnvaskingsplakaten. Med dette forplikter vi å unngå grønnvasking, og bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere. De som signerer møtes flere ganger i løpet av året for å diskutere tiltak mot grønnvasking i egne bedrifter. Du kan lese mer om grønnvasking, og om grønnvaskingsplakaten her.

Bli bedre kjent med oss her

Vårt bærekraftsmål

FNs mål #8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Målet går ut på å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at ikke de kan leve av lønnen sin. For å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet i verden må alle arbeidsdyktige ha trygge jobber.

I Markedssjefene jobber vi med dette målet med følgende tiltak:

Vi er en bevisst forbruker

  • Vi velger leverandører som behandler arbeiderne godt, og som gir kvittering for alle kjøp.

Vi arbeider for et mangfoldig arbeidsmiljø

  • Vi etterstreber et godt og mangfoldig arbeidsmiljø, der det er plass for alle.

Vi skaper trygge og gode arbeidsplasser

  • Vi bidrar til økt sysselsetting i Norge ved å hjelpe kundene til vekst, i tillegg til egen utvikling.

Vår hjertesak: Verdensdagen for psykisk helse

Skal en arbeidsplass fungere optimalt, må de ansatte trives. Vi ønsker at konsulentene våre føler seg verdsatt på jobb. Mental helse er viktig. Derfor er verdensdagen for psykisk helse hjertesaken vår, og et tema vi jobber med hele året. 

Verdensdagen for psykisk helse er en FN-dag som markeres årlig over hele verden den 10. oktober. I Norge markeres dagen i perioden uke 39 til 42, og det er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse.

Alle trenger å føle at de hører til, og alle trenger å føle seg verdsatt. Inkludering er noe vi er opptatt av, og vi legger stor vekt på kultur. Målet vårt er engasjerte ansatte som trives, utfordres, og utvikles, og dermed også fungerer optimalt i jobben sin. 

Konsulentene våre er stadig på farten. De er ute hos kunder og dagene kan bestå av ulike arbeidsplasser, utfordringer og oppgaver. Det gir en unik mulighet til kompetanseutvikling, læring og vekst. Men samtidig er det viktig at de lokale kontorene våre skal være en trygg base de kommer hjem til. Vi mener at et godt psykososialt arbeidsmiljø bidrar til bærekraftige ansatte, som igjen bidrar til økonomisk vekst, verdiskapning, nye arbeidsplasser og et forutsigbart og trygt arbeidsliv.

 

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg innen bærekraft?

Ja, gjerne