Et bærekraftig Markedssjefene

I Markedssjefene er vi en svært engasjert gjeng. Ikke bare når det kommer til faget vårt, men også innen bærekraft. Vi ønsker å ta medansvar til at verden når FNs bærekraftsmål innen 2030. Sammen har vi valgt ut tre av målene som vi jobber med hver dag. 

For å vise vårt engasjement, handling og vilje til å faktisk bidra, har vi signert grønnvaskingsplakaten. Med dette forplikter vi å unngå grønnvasking, og bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere. De som signerer møtes flere ganger i løpet av året for å diskutere tiltak mot grønnvasking i egne bedrifter. Du kan lese mer om grønnvasking, og om grønnvaskingsplakaten her.

Bli bedre kjent med oss her

Vårt bærekraftsmål

FNs mål #8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Målet går ut på å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at ikke de kan leve av lønnen sin. For å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet i verden må alle arbeidsdyktige ha trygge jobber.

I Markedssjefene jobber vi med dette målet med følgende tiltak:

Vi er en bevisst forbruker

  • Vi velger leverandører som behandler arbeiderne godt, og som gir kvittering for alle kjøp.

Vi arbeider for et mangfoldig arbeidsmiljø

  • Vi etterstreber et godt og mangfoldig arbeidsmiljø, der det er plass for alle.

Vi skaper trygge og gode arbeidsplasser

  • Vi bidrar til økt sysselsetting i Norge ved å hjelpe kundene til vekst, i tillegg til egen utvikling.

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg innen bærekraft?

Ja, gjerne