Lei en CMO

Mange selskaper velger å leie inn en CMO med god erfaring med personalledelse. Det kan være flere grunner til det. Noen har ikke fått tak i rett kandidat. Andre synes det er lenge å vente de månedene det tar å rekruttere en dyktig leder eller de trenger hjelp til å kartlegge hvordan en fremtidig organisering bør se ut. Noen har forsøkt å omrokkere internt, men opplever at det å fordele for mange oppgaver på færre tærer på de ansatte.

Innleie av CMO er effektivt, verdiskapende og uten risiko. Konsulentene våre går inn i oppdrag på få dagers varsel, kan skalere oppdraget opp og ned etter behov og avslutte med kort oppsigelsestid.

Jeg vil leie en CMO

Hva kan CMOene våre løse for deg?

Konsulentene våre på executive nivå er erfarne, resultatorienterte og har kommersiell teft. De har kompetanse som dekker stillinger som markedssjef med personalansvar, CMO og markedsdirektør, med det ansvar de stillingene innebærer. De har som mål å levere verdi fra dag én. Samtidig trenger de liten grad av opplæring og setter seg raskt inn i nye problemstillinger. At de er fokusert på jobben som skal løses, og ikke politikk eller egen karrierevei. Våre konsulenter har erfaring fra større internasjonale og nasjonale matriseorganisasjoner, og de evner å lede team eller en markedsavdeling samtidig som de kan inngå i en ledergruppe.

CMO sitter i trappa. Foto

Her er noe av det CMOene våre kan hjelpe deg med:

 • Markedsstrategi
 • Merkevarebygging
 • Salgsorientering
 • Byråsamarbeid
 • Budsjettansvar
 • Personalledelse
 • Ledergruppe

Les mer om våre tjenester og fagområder her

Ansatt titter ut vinduet. Foto

Når kan det lønne seg
å leie en CMO?

Trenger du noen som utfordrer det etablerte og tenker nytt, både internt og ut mot markedet? Som evner å samle alle tråder i salgs- og markedsarbeidet for å bygge en sterk markedsposisjon samt drive salg på kort og lang sikt? Våre kunder har mange forskjellige grunner til hvorfor de ønsker å leie en CMO. Ofte er det strategiske grunner eller de vil unngå forpliktelsen det er å ansette noen fast. Andre ganger kan det være uforutsette behov som oppstår. Noen eksempler på tilfeller hvor vi kan overta markedsarbeidet kan være:

 • Leie i stedet for fast ansettelse
 • Ekstra ressurs i en periode
 • Akutt sykemelding og langtidssykemelding
 • Foreldrepermisjoner
 • I påvente av en fast ansettelse
 • Kartlegge kompetansebehovet og hjelp til å bygge en markedsavdeling
 • Få inn ny kompetanse i en periode
 • Kartlegge hvilken kompetanse man skal rekruttere til en fast CMO-stilling

Vil du vite mer om hva våre CMOer kan gjøre for deg?

Ja, gjerne