Kurs i markedsføring

Få et skreddersydde kurs

Ønsker du en motiverende og lærerik opplæring av flere ansatte i markedsavdelingen din? Våre pedagogiske kursholdere er faglig sterke og har som mål at dere skal sitte igjen med håndfast kunnskap som tas i bruk fra dag én.

Les mer om kurs