Kurs i markedsføring

Vil du oppdatere deg innenfor markedsføringsfaget?

Bli med på digitale kurs i markedsføring, som er tilpasset en hektisk hverdag. Vi legger opp til moduler som varer omtrent en halv arbeidsdag, så du får tid til å gjøre unna en del annet arbeid også de dagene du er på kurs. Du kan selv velge om du vil følge alle kursene eller bare delta på noen av dem. Tar du alle kursene koster det kr 9.900,-

Markedssjefenes kvalitetsstempel

Våre kommende kurs

Ansatte prater sammen om branding rundt et bord. Foto

Kurs i posisjonering og konkurrentanalyse

Har du full oversikt over konkurrentlandskapet der ute, og gjør du det som skal til for at målgruppen velger deg? Lær hvordan du går frem for å kartlegge konkurransen i markedet for å ta en tydelig og differensiert posisjon.

Dato og tid

Vårsemester: 15.03.2023 | kl 09–12

eller
Høstsemester: 16.08.2023 | kl 09–12

Les mer om kurset
Ansatt jobber på Mac. Foto

Kurs i mål og målgruppe

Vet du hvilke mål bedriften og markedsteamet jobber etter? I dette kurset deler vi vår erfaring og metode for å sette tydelige mål og KPIer for markedsarbeidet. Vi deler også vår metode for å kartlegge segment og målgruppe

Dato og tid

Vårsemester: 29.03.2023 | kl 09–12

eller
Høstsemester: 30.08.2023 | kl 09–12

Les mer om kurset
Ansatte jobber sammen på skrivepult

Kurs i personas og kjøpsreise

På dette kurset lærer du hvordan du kartlegger idealkunden din slik at du leverer riktig budskap til riktig tid. Du lærer også hvorfor det er essensielt å få stålkontroll på kjøpsreisen og hvordan du kartlegger den.

Dato og tid

Vårsemester: 12.04.2023 | kl 09–12

eller
Høstsemester: 13.09.2023 | kl 09–12

Les mer om kurset
Ansatte i workshop. Foto

Kurs i kommunikasjonsplan

Når du vet hvordan målgruppen ser ut og hvilke utfordringer du skal løse for dem må du legge en god plan for å sikre riktige og tydelige budskap til riktig tid. På dette kurset deler vi både vår erfaring og malverk.

Dato og tid

Vårsemester: 26.04.2023 | kl 09–12

eller
Høstsemester: 27.09.2023 | kl 09–12

Les mer om kurset
Ansatte jobber sammen på Mac. Foto

Kurs i markedsplan

Når markedsstrategien er etablert må du lage en markedsplan for å sikre et effektivt uttak av arbeidet. I dette kurset deler vi malverket vårt og forklarer hvordan vi sikrer effektiv og langsiktig jobbing.

Dato og tid

Vårsemester: 10.05.2023 | kl 09–12

eller
Høstsemester: 11.10.2023 | kl 09–12

Les mer om kurset
Kristin holder møte

Skreddersydde kurs 

Ønsker du en motiverende og lærerik opplæring av flere ansatte i markedsavdelingen din? Våre pedagogiske kursholdere er faglig sterke og har som mål at dere skal sitte igjen med håndfast kunnskap som tas i bruk fra dag én.

Les mer om kurset