Vi hjelper deg med merkevarestrategi

En merkevarestrategi svarer på hvordan du skal kommunisere tydeligere, sterkere og mer relevant for å posisjonere deg i markedet og bransjen. Målet er å gi deg et tydelig og solid grunnlag til videre operative og taktiske tiltak i markeds-og kommunikasjonsarbeidet.

Jeg vil leie en merkevarerådgiver

Hva er merkevarestrategi og hva kan den gjøre for deg?

En merkevarestrategi er en langsiktig plan for hvem du skal være, og hva du tydelig skal kommunisere for å nå inn og påvirke bevisstheten til målgruppen. Hva er unikt med deg, og hvorfor skal kunder velge deg fremfor konkurrenter?

«En merkevare er et sterkt lys i mørket som hjelper målgruppen å velge riktig.»
–Markedssjefene

Kunder velger tydelige merkevarer for å:

 • redusere risiko ved å ta et trygt valg som er kjent
 • forenkle informasjonsinnhenting ved at valget ligger i toppen av bevisstheten
 • bli tilfredse med valget fordi kvaliteten er konstant

Ved å bygge merkevare kan du øke:

 • kjennskap
 • priser
 • salg til nye kundegrupper
 • lønnsomhet og marginer
 • markedsandeler

Slik jobber vi:

For å etablere en merkevare, jobber vi etter en modulbasert prosess i workshops med deg og selskapet ditt:

 1. Kartlegge og prioritere innsikt
 2. Beslutte hvilken posisjon merkevaren skal ta i forhold til konkurranse og markedssituasjon
 3. Finne hvilken særegen personlighet merkevaren har og skal ha
 4. Prioritere budskap og bestemme hvordan vi overordnet skal kommunisere
 5. Finne de kulturelle grunnsteinene merkevaren skal bygges på
 6. Definere langsiktige mål og tiltak for å sikre god gjennomføring
 7. Iverksette strategien og legge en plan for intern forankring

Merkevarestrategien er et viktig verktøy for å kommunisere tydelig og nå forretningsmål. Prosessen lar merkevaren få en førende rolle i selskapets strategier, og gir et samlende og forløsende verktøy for alle ansatte. Den kan gjennomføres som en totalleveranse eller i enkeltmoduler. Modulene bygger på hverandre og er avsluttende.

Skal vi ta en hyggelig prat om hva vi kan gjøre for deg med merkevarestrategi?

Ja, gjerne