Vi hjelper deg med merkevarestrategi

Merkevarestrategien gjør at du kan kommunisere tydelig for å posisjonere deg i markedet og bransjen din. Målet er å gi deg et tydelig og solid grunnlag for markeds- og kommunikasjonsarbeidet.

Få hjelp med din merkevarestrategi

Hva er en merkevarestrategi?

En merkevarestrategi er et viktig verktøy for å kommunisere tydelig og nå dine forretningsmål. Den skal være en langsiktig plan for hvem merkevaren din skal være, og hva du skal kommunisere for å nå inn og påvirke bevisstheten til målgruppen. Strategien skal blant annet svare på hva som er unikt med merkevaren, og hvorfor kunder skal velge deg fremfor konkurrenter.

De viktigste fordelene med å legge en strategi og bygge en tydelig merkevare er at du kan øke:

 • kjennskap
 • salg til nye kundegrupper
 • markedsandeler
 • priser, lønnsomhet og marginer

Hvorfor velger forbrukere tydelige merkevarer?

For kundene er det lettere å velge en aktør de kjenner til, fordi det:

 • reduserer risiko ved å ta et trygt valg som er kjent
 • forenkler informasjonsinnhenting ved at valget ligger i toppen av bevisstheten
 • øker tilfredsheten med valget, siden kvaliteten oppleves som konstant

«En merkevare er et sterkt lys i mørket som hjelper målgruppen å velge riktig.»
–Markedssjefene

Slik jobber vi med en merkevarestrategi

Når vi skal utvikle en merkevarestrategi, jobber vi etter en modulbasert prosess i workshops med deg og selskapet ditt:

 1. Kartlegge og prioritere innsikt
 2. Beslutte hvilken posisjon merkevaren skal ta i forhold til konkurranse og markedssituasjon
 3. Finne hvilken særegen personlighet merkevaren har og skal ha
 4. Prioritere budskap og bestemme hvordan vi overordnet skal kommunisere
 5. Finne de kulturelle grunnsteinene merkevaren skal bygges på
 6. Definere langsiktige mål og tiltak for å sikre god gjennomføring
 7. Iverksette strategien og legge en plan for intern forankring

Denne prosessen lar merkevaren få en førende rolle i selskapets strategier, og gir et samlende og forløsende verktøy for alle ansatte. Den kan gjennomføres som en totalleveranse eller i enkeltmoduler. Modulene bygger på hverandre og er avsluttende.

Skal vi ta en hyggelig prat om hva vi kan gjøre for deg med merkevarestrategi?

Ja, gjerne