Vi hjelper deg med merkevarestrategi

Det er lett å se på sin merkevaren sin som helt unik, uten å ha analysert konkurrenter eller definert kategori. Hvordan sikre at merkevaren din differensieres, posisjoneres og skiller seg ut fra andre som tilbyr akkurat det samme som deg?

Jeg vil leie en markedssjef
Markedssjefenes kvalitetsstempel

Hva er merkevarestrategi?

Det er essensielt å kartlegge hva som vil gjøre merkevaren din unik: Hvilken kategori opererer du i? Hvilke konkurrenter finnes, og hvordan posisjonerer de seg i kategorien? Og ikke minst, hvilken posisjon er det riktig for deg å ta for å gi virksomheten din best mulige forutsetninger for å lykkes?

Målet er å bygge en god assosiasjon til merkevaren din i folks hoder – det stiller krav til harde prioriteringer av USP’er og forenkling av budskap. En god merkevarestrategi danner også et viktig grunnlag for markedsstrategi og markedsplan. Til syvende og sist er jo målet at målgruppen din skal finne og velge akkurat deg, slik at du når målene dine.

Vi har lang erfaring med utarbeide merkevarestrategier som danner et godt grunnlag for markedsstrategi, markedsplan og aktiviteter. La oss hjelpe deg å vise verden hvor flink du er!

«I teknologiens høyalder er det viktig å jobbe kontinuerlig med merkevaren sin. Både kategorier, roller og konkurransesituasjon endres konstant.»
–Kjartan Haugen, fagansvarlig merkevare

Innen merkevarestrategi kan vi hjelpe deg med:

  • Innsikt og kartlegging av kategori, konkurransesituasjon, posisjonering og rolle
  • Definisjon av USPer og differensieringsfaktorer
  • Budskapskart
  • Målgrupper
  • Kanalvalg

Hvordan vi jobber:

  1. Vi kartlegger kategorien du opererer i og de viktigste konkurrentene
  2. Vi definerer hvilken rolle du spiller i forhold til konkurrentene dine
  3. Vi definerer hvilken posisjon du skal du ta i folks hoder
  4. Basert på dette utarbeider vi budskapskart, tone of voice og foreslår kanalvalg
person jobber med merkevare
Pc på bord og person er på telefon

Skal vi ta en hyggelig prat om hva vi kan gjøre for deg med merkevarestrategi?

Ja, gjerne