Vi hjelper deg med

Performance marketing

Illustrasjon for performance marketing, med darts og piler

Driver du med digital markedsføring, bør performance marketing være en naturlig del av arbeidet. Disse to tjenestene går nemlig hånd i hånd. Med Performance marketing snakker vi om resultatbasert markedsføring, hvor vi lar resultatene styre de digitale markedsaktivitetene våre.

I Performance Marketing har vi fokus på å jobbe datadrevet. Vi setter opp målbare aktiviteter der resultatene styrer videre plan på Google Ads, kampanjer på sosiale medier eller programmatisk annonsering. Vi jobber kontinuerlig med å teste og optimalisere aktivitetene, målrettingen og budsjettet slik at du får mest igjen for det du investerer. Del ditt behov med oss og vi gir deg et uforpliktende tilbud med pris- og tidsestimat.

«Med digital annonsering er mulighetene så å si uendelige, men ved å jobbe datadrevet sørger vi for at kundens markedsbudsjett rettes mot riktig målgruppe, med relevant budskap, til rett tid.»
Kristina Løvbakken, performance-spesialist

Innen performance marketing kan vi hjelpe deg med:

  • Definere mål og KPIer, kanalvalg og målgrupper for annonseringen
  • Annonsering i sosiale medier, herunder Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat og Twitter
  • Annonsering i Google Ads, herunder søkemotormarkedsføring, display-/bannerannonser og annonsering på YouTube
  • Programmatisk annonsering, som er automatiserte kjøp av nettannonser (f.eks. bannerannonser), via annonseplattformen til Delta Projects
  • Sette opp bedriftssider og annonsekontoer på de ulike sosiale medier-plattformene

Sånn jobber vi med performance marketing:

  • Sammen definerer vi hvilke mål du ønsker å nå med annonseringen
  • Vi anbefaler hvilke plattformer du bør annonsere på, utformer budskap og annonseforslag, og legger opp segmenter og målgrupper
  • Vi vedlikeholder kontoene dine, og optimaliserer kampanjene dine for å gi best mulig resultater basert på målene vi sammen har definert.
  • Vi analyserer både underveis og i etterkant av kampanjeperioden gjennom å benytte oss av Google Analytics, samt kampanjeverktøyene (Facebook Business Manager, Google Ads osv.), og setter opp enkle og oversiktlige rapporter slik at dere kan få en oversikt over resultatene.

Skal vi ta en hygggelig prat om hva vi kan gjøre for deg innen performance marketing?

Ja takk!