Vi hjelper deg med performance marketing

Performance marketing er resultatbasert. Det betyr ganske enkelt at vi lar resultatene styre de digitale markedsaktivitetene våre.

Få hjelp med performance marketing

Hva er performance marketing?

Performance marketing handler om å jobbe kontinuerlig med å teste og optimalisere aktivitetene, målrettingen og budsjettet – så du får mest igjen for det du investerer.

Det betyr at vi jobber datadrevet. Aktivitetene skal være målbare, og det er resultatene som styrer den videre planen for søkeordsannonser, kampanjer på sosiale medier eller programmatisk annonsering.

Slik jobber vi med performance marketing

  1. Sammen definerer vi hvilke mål du ønsker å nå med annonseringen
  2. Vi anbefaler hvilke plattformer du bør annonsere på, utformer budskap og annonseforslag, og legger opp segmenter og målgrupper
  3. Vi vedlikeholder kontoene dine, og optimaliserer kampanjene dine for å gi best mulig resultater basert på målene vi sammen har definert.
  4. Vi analyserer både underveis og i etterkant av kampanjeperioden gjennom å benytte oss av Google Analytics, samt kampanjeverktøyene (Facebook Business Manager, Google Ads osv.), og setter opp enkle og oversiktlige rapporter slik at dere kan få en oversikt over resultatene.

Måling og analyse legges til grunn for den digitale annonseringen, fremfor antagelser. Ved å jobbe datadrevet sørger vi for at annonseringen styres løpende, basert på faktiske resultater.

Innen performance marketing kan vi hjelpe deg med:

  • Definere mål og KPIer, kanalvalg og målgrupper for annonseringen
  • Annonsering i sosiale medier, herunder Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat og Twitter
  • Annonsering i Google Ads, herunder søkemotormarkedsføring, display-/bannerannonser og annonsering på YouTube
  • Programmatisk annonsering, som er automatiserte kjøp av nettannonser (f.eks. bannerannonser), via annonseplattformen til Delta Projects
  • Sette opp bedriftssider og annonsekontoer på de ulike sosiale medier-plattformene

Skal vi ta en hyggelig prat om hva vi kan gjøre for deg med performance marketing?

Ja, gjerne