Innholdsstrategi på 1-2-3-4

Kollegaer snakker om innholdsstrategi

Oppdatert 09/10/2023

Content marketing, eller innholdsmarkedsføring, handler om å fange målgruppens interesse med innhold som treffer dem der de er, til rett tid. De ønsker å bli engasjert, lært opp og underholdt, uten å føle seg forpliktet til å kjøpe noe. Ta på deg rollen som ekspert og engasjer målgruppen din med relevant, troverdig og lojalitetsskapende innhold. På denne måten sikrer du økt trafikk og langsiktige, gode resultater. Det krever planlegging å ta på seg en slik ekspertrolle. Vi gir deg 4 enkle steg til en innholdsstrategi du kan følge:

1. Mål for innholdsstrategi – hva er det?

Alt innholdet du lager bør ha et definert mål. Målet for innholdet bør henge direkte sammen med den overordnede visjonen til selskapet ditt. Dette sikrer at innholdet er tilpasset markedsaktivitetene, som igjen øker sannsynligheten din for å nå mål. Så hvordan kan du sette et mål som er oppnåelig? Tenk SMART:

Spesifikt – Jo mer konkrete og spesifikke målene er, jo enklere er det å forstå dem.

Målbart – Hvilke variabler skal du bruke for å måle fremgang?

Attraktivt – Det bør være et motiverende mål å jobbe mot.

Realistisk – Det skal være mulig og du skal tro på at du kan nå målet.

Tidsbestemt – Sett en tidsramme og deadlines, dette gjør det lettere å være handlekraftig.

2. Målgruppe – hvem er de?

En av de viktigste elementene i en innholdsstrategi er målgruppen. Hva kjennetegner målgruppen du vil snakke med? Definer målgruppen basert på interesser, holdninger og demografiske forhold. Som bedrift må du kjenne målgruppen for å bryte gjennom reklamestøy, og levere et budskap som oppleves relevant. Vi anbefaler at du utvikler buyer personas som representerer fellestrekkene til din ideelle kundegruppe. Å kartlegge en detaljert kjøpsreise er fundamentalt for å kunne utvikle innhold og strategi for å nå målgruppen til riktig tid, med riktig budskap og på riktig sted. Her kan du lese mer om hvordan du kartlegger kundereisen.

3. Posisjonering – hvem vil du være?

Mange anser egen merkevare som unik, uten å ha gjennomført analyser av konkurrenter og definert hvilken kategori de konkurrerer i. Men, som en del av strategiarbeidet er det viktig å kartlegge hvem du konkurrerer mot i det segmentet merkevaren din befinner seg i. Hvordan skal du posisjonere og differensiere deg fra hundrevis av andre som tilbyr akkurat det samme? Du kan sørge for å skille deg ut med vår effektive sjekkliste:

  1. Kartlegg konkurrentene
  2. Definer kategorien du konkurrerer i
  3. Hvilken rolle spiller du i forhold til konkurrentene i kategorien din?
  4. Hvilken posisjon skal du ta og eie i folks hoder?
  5. Husk; det eneste som er konstant er forandring

4. Publiseringsplan – hva, hvor og når?

Har du bestemt deg for hvem målgruppen er og hvilken posisjon du skal gå for? Neste steg er publiseringsplanen. En publiseringsplan hjelper deg med å systematisere fremtidige innlegg, og se sammenhengen i innholdet ditt.

Format og kanalvalg: I hvilke kanaler møter du målgruppen(e) din, og hva engasjeres de av? Ulike kanaler kan kreve ulike formater. Er du usikker på hvordan innholdet ditt skal engasjere? Her får du servert 6 tips til hvordan du kan engasjere ditt publikum!

Hvor ofte bør jeg publisere? Kontinuerlig publiseringsfrekvens har en stor betydning, og sikrer at målgruppen(e) vet når de kan forvente noe nytt. Dette skaper engasjement og lojalitet for både bedrift og kunde.

Når bør jeg publisere? Det er viktig å publisere på de tidspunktene målgruppen(e) er mest mottakelige for den typen informasjon som du vil gi. I kanaler som Instagram, Facebook og LinkedIn kan du analysere hvilke dager og klokkeslett du engasjerer mest. Ta deg noen minutter til å gjøre dette nå, så vil du fort legge merke til at det kan øke rekkevidden din.

Så, hva nå? I guiden vår: Kom i gang med smart content marketing, kan du lese mer om hva du burde fokusere på etter strategien er satt.

 

Gratis guide. Kom i gang med content marketing