De største utfordringene for dagens markedssjefer, og hvordan du løser dem

Mann prater i telefon

Dagens markedssjefrolle står i sterk kontrast til det den var for bare noen få år siden. Fra å jobbe hovedsakelig med kreative uttak, kampanjer og annonsører, er man involvert i mange flere områder som strekker seg utover de tradisjonelle markedsføringsoppgavene. Med disse endringene står derfor dagens markedssjef overfor flere nye utfordringer. Her diskuterer vi noen vi mener er viktige å fokusere på.

Av Ellen Bergene-Engen
Forventet lesetid: 5 minutter

1. Håndtere usikkerhet i markedet

Vi har i flere år snakket om det digitale skiftet, og diskutert de konsekvensene og mulighetene det har for ulike bransjer og virksomheter. Med Corona-pandemien har både samfunnet og næringslivet gjort et digitalt sjumilssteg på en rekke områder. Det noen tidligere spådde ville ta fire til fem år å endre, har endret seg i rekordfart. Vi har sett et taktskifte i forbruksmønsteret; fra fysiske til digitale opplevelser med endrede medievaner og kjøpsreiser. De aller fleste bruker mobiltelefonene, PCene og spillkonsollene sine mye mer enn for bare noen få måneder siden, og nettbaserte kommunikasjonsløsninger som Zoom, Whereby og Teams er blitt en selvfølge i jobbhverdagen. Som en konsekvens blir skillet mellom virksomheter som henger med og ikke, stadig større. Evnen til å holde seg løpende oppdatert på samfunns- og forbrukertrender og forstå hvordan det kan påvirke din virksomhet, viktigere enn noensinne.

2. Forstå kundeadferd og levere personalisert innhold

I kundens tidsalder handler alt om god kundeopplevelse. Siden kundene alltid har tilgang til informasjon som hjelper dem å velge, er de mer opplyste enn noensinne og det er de som sitter med makten. Dagens kunder forventer å få hjelp med sine behov og krever løsninger som er enkle å forstå. Og er de ikke fornøyde kan de avslutte et kundeforhold med et tastetrykk. Hvis vi ønsker oss kunder som er lojale, tilfredse og snakker varmt om oss, er det nødvendig med skreddersøm i vårt møte med dem. Det handler kort og godt om å være tilstede i relevante situasjoner hvor man oppfyller kundens behov gjennom tilpasset innhold.

3. Bli kjent med IT og produktutvikling

Som markedssjef kjenner man markedet og kundene godt, og forstår dermed hvilke behov og ønsker som må svares opp. Kanskje du ønsker å legge en tilleggstjeneste på et eksisterende produkt? Eller du ser behovet for en helt ny tjeneste? Selv om kundebehovet er kjent, er det likevel ikke alltid like enkelt å få svar på dette. Et produkt eller en tjeneste kan sjelden utvikles uten involvering av bedriftens IT-systemer. Og kjenner man ikke til IT- eller produktutviklingsprosessene, er det også vanskelig å vite hvilke muligheter og begrensninger som finnes. Kanskje må du vente til neste release, eller det er andre produkter som må prioriteres og utvikles først? Forstår du disse prosessene blir det enklere å vurdere hvilke initiativ som er realistiske å gjennomføre og ikke.

Les også: Hvordan velge produktdesign som selger?

4. Vær en analytiker

Utfordringen for de fleste markedssjefer i dag er ikke mangelen på data, men evnen til å analysere og tolke dem for å få verdi. Kostnaden på et salgskvalifisert lead, antall nye kunder fra digitale kampanjer, bloggartikler som har blitt mest lest og hvilke søkeord det er smartest å investere i, er bare noen av mange spørsmål dagens markedssjefer må kunne svare på. I tillegg kommer evnen til å tolke data og bruke innsikt fra andre interne systemer i bedriften som for eksempel kundelojalitets- og transaksjonsdata. Siden dagens markedssjefer skal ha kunnskap om mange spesialistoppgaver, er det et klokt trekk å inkludere en performance spesialist i markedsteamet. I samarbeid med markedssjefen vil en slik spesialist kunne analysere dataene, slik at aktiviteter blir målt, optimalisert og evaluert slik vi ønsker.

5. Vær en merkevareambassadør internt i bedriften

Merkevaren er resultatet av alt du gjør. Det er den oppfatningen folk har om din bedrift og dine produkter eller tjenester, dannet ut fra et samlet bilde av all kommunikasjon – fra nettsider til kundeløfter. For de fleste markedsførere er det naturlig å jobbe ut mot markedet, men vel så viktig er det å bruke ressurser på intern merkevarebygging. Vender du blikket innover i organisasjonen og lar flere enn bare markedsavdelingen ta eierskap til merkevarestrategien, vil du med stor sannsynlighet øke engasjementet og den grunnleggende forståelsen for merkevarens betydning, og dermed bidra til at alle drar i samme retning.

Les også: Slik lager du en merkevarestrategi

6. Jobb tverrfaglig og håndtere ulike roller

Mange virksomheter har i dag har beveget seg fra tradisjonell silotankegang, til å være mer matrise- og prosjektorganisert. Dagens markedssjef blir derfor involvert i mange prosjekter og prosesser der flere deler av organisasjonen er representert. Dagens markedssjef kan være prosjektleder i ett prosjekt, og prosjektdeltaker i et annet.. Det hersker derfor liten tvil at en fleksibel tilnærming til egen rolle og gode samarbeidsevner, er viktige egenskaper hos dagens markedssjefer.

7. Ta et samfunnsansvar, og ha tydelige bevis

Bærekraft er et «buzzord» som har vært på alles lepper i flere år. Fra å være et konkurransefortrinn for noen få bedrifter, er det fristende for «alle» å innlemme dette i markedsføringen. Men, husk da at dagens kunder faktisk forventer at virksomheter gjør det de kan for å ta vare på miljøet. Tar man derimot et samfunnsansvar som går utover det kundene allerede forventer og har tydelige bevis på det, er det mye som taler for at det er lurt å kommunisere. Med inntoget av Generasjon Z i arbeidsmarkedet, vil vi se et enda større krav til bedrifter om å ta et aktivt samfunnsansvar. Denne generasjonen bryr seg om omgivelsene sine i enda større grad enn tidligere generasjoner, og de foretrekker produkter og tjenester fra selskaper med et sterkt engasjement for miljøet og som tar et aktivt samfunnsansvar.

Hvis du her skulle falle for fristelsen til å tro at denne generasjonen fortsatt er for unge for arbeidslivet, er det verdt å merke seg at Generasjon Z allerede i år står for 24 % av den globale arbeidsstyrken. I 2030 er Generasjon Y og Generasjon Z sammen spådd til å utgjøre totalt 75 % av alle arbeidstakere. Med andre ord, ingen tid å miste her.

8. Levér en enkel og forståelig månedsrapport til ledelsen

For å få gjennomslag for markedsinvesteringene du ønsker å gjennomføre, er det avgjørende å få med seg ledelsen. Én måte å gjøre dette på, og noe som burde være et krav fra enhver ledergruppe, er å presentere en månedsrapport som bidrar til økt forståelse og innsikt. Rapporten bør blant annet inneholde elementer på siste ukers utvikling med KPI-resultater for salg, konverteringer og ROI. Det er også viktig å vise hvor mye salg den digitale markedsføringen har bidratt til. Man må kunne vise hele kundereisen og hvilke kanaler som bidrar i de ulike fasene, helt fra oppmerksomhet til kjøp. For at man skal lære og videreutvikle markedsarbeidet bør rapporten vise anbefalinger for neste periode; hva skal vi fortsette med og hva bør justeres? Og til slutt: Husk at en ledergruppe skal lese mange rapporter jevnlig. Sørg derfor for at din rapport ikke er for lang og detaljert, og krydre den gjerne med visuelle fremstillinger.

Det er liten tvil om at dagens markedssjef må være en multi-tasker, og håndtere både eksterne og interne forhold som for bare få år siden var ukjente. Vi må i dag være like opptatte av teknologi og analyse som av tradisjonelle markedsføringsteorier. Omfavner du spillereglene for dagens markedssjef, garanterer vi deg en viktig, krevende og givende jobb i lang tid fremover!

Guide: Trender 2021
Kilder:

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/consumer-business/welcome-to-gen-z.pdf
https://www2.deloitte.com/si/en/pages/strategy-operations/articles/changing-consumer-digital-marketing-impact-Covid-19.html
https://kampanje.com/branded-stories/metro-branding/tidenes-buzzord—snakk-lavt-om-barekraft
https://www.mckinsey.com/industries/public-and-social-sector/our-insights/how-european-businesses-can-position-themselves-for-recovery#