Hvordan utdanne fremtidens markedssjef?

Sol skinner gjennom vinduet på fremtidens markedssjef som jobber

Dagens arbeidsmarked endres i et forrykende tempo, og det er nesten ikke nok spalteplass i avisene til å skrive om stillinger som trues av den sikre død. Får de som studerer markedsføring i dag den kompetansen det norske arbeidsmarkedet trenger i fremtiden?

Regnskapsføreren, fotomodellen og postbudet må visst alle se seg om etter nye utfordringer. At mange av dagens stillinger vil bli digitalisert eller erstattet av ny teknologi er det ingen tvil om. I årene fremover vil det bli behov for helt nye stillinger som ikke eksisterer i dag, men det er ikke alltid like lett å vite hvilken kompetanse som blir viktigst i ulike yrker. Det gjelder også markedsføring.

Har vi riktig utdanningsmodell?

De fleste av oss som har studert markedsføring husker et studie fylt av modeller og forskningsartikler. Men er det tung teori disse studiene skal fokusere på i fremtiden, eller bør det fokuseres mer på operative, digitale og teknologiske problemstillinger?

Markedsførerens rolle har endret seg drastisk bare de siste ti årene, og det er ingenting som tyder på at endringene vil stagnere med det første. Vi har gått fra den klassiske modellen der markedssjefen har ansvar for hele bedriftens markedsføring, til mer horisontale markedsavdelinger der ansvaret i større grad fordeles ift. fagområder, og der spesialister samarbeider om bedriftens markedsføring. Vi ser også at det i stadig større grad blir markedsavdelingens ansvar å finne måter å automatisere og digitalisere deler av markedsføringen. Et eksempel på dette er bruken av chatbots som kan ta seg av kundehenvendelser etter forhåndsdefinerte regler som markedsføreren har satt opp*. Her begynner flere også å ta i bruk kunstig intelligens.

Endret kundereise = endret markedsføring

Det eneste som er sikkert i fremtidens arbeidsmarked er at det er usikkert hvordan det kommer til å se ut. Det er utvilsomt et paradigmeskifte på gang innen markedsføring. Forbrukere både innen B2C og B2B er blitt mer profesjonelle, og med tilgang til informasjon til alle døgnets tider kan de selv finne det beste alternativet. Det betyr at kundereisen som den tradisjonelle markedssjefen jobbet etter ikke lenger eksisterer. Kundene stiller helt nye krav til bedrifter og deres markedsføring, og kampen om oppmerksomheten tilspisses ytterligere.

Endret kundereise gir stadig nye trender innen markedsføring. Kundene responderer helt forskjellig på ulike typer kommunikasjon i dag enn for ti år siden, og markedsføreren må ha en mye bedre innsikt i målgrupper og annonseringsmuligheter. Gary Vaynerchuk oppsummerer det godt: Market in the year we live in. Ikke kast deg på trender to år etter det var på topp. Da risikerer du å møte kundene dine på helt feil måte.
Utdanningen av fremtidens markedsførere må endres i takt med det som skjer ute blant forbrukerne. Satt på spissen: Modeller er fint, men om du ikke skjønner sammenhengen mellom kundereise og kommunikasjonsmuligheter er det begrenset hvor mye du faktisk kan bidra med som nyutdannet markedsfører.
I skjæringspunktet mellom mennesker, teknologi og digitalisering vil markedsførerens rolle endres mer enn noen gang de neste årene. Vi må passe på at vi utdanner kommende kloke markedsføringshoder på en slik måte at kunnskapen deres ikke er utdatert før de faktisk begynner.

Spørsmål? Send gjerne en mail til kontakt@markedssjefene.no

Kilder