Hva kan markedsførere lære av prisfrys-stuntet til Kiwi?

Markedsførere noterer

Kiwi overrasket mange da de unnlot å øke prisene, men heller valgte å fryse dem 1. februar. Konkurrentene ble tatt på sengen, kundene strømmet til, og Kiwi økte sin markedsandel. Hva kan vi markedsførere lære av det de gjorde?

01. Våg å gjøre noe uventet 

To ganger i året, 1. februar og 1. juli, øker leverandørene av mat og drikke prisene sine. Dagligvarekjedene må betale mer for varene, og øker  prisene i butikk for å kompensere for dette. Det var knyttet stor spenning til prisøkningen i februar, som var ventet å bli kraftig. Midt i spenningen overrasket Kiwi, som eneste lavpriskjede, med å fryse prisene. Det var ingen som så denne finten komme. 

Forbrukerne blir bombardert med ekstremt  mye informasjon og ulike budskap. Det gjør dem mindre mottakelige for kommunikasjonen din. 

Et overraskelsesmoment som Kiwis stunt legges merke til. Vurder å gjøre noe uventet fra tid til annen for økt oppmerksomhet

02. Smi mens jernet er varmt

De halvårlige prisøkningene i dagligvarebransjen har tidligere passert mer eller mindre i stillhet. Men i dagens økonomiske situasjon med økt rente, høye strømpriser og inflasjon er forbrukere mer prisbevisste enn tidligere. Alles øyne var på lavpriskjedene 1. februar. Det var en glimrende anledning til å få oppmerksomhet, pressedekning, og til å posisjonere Kiwi som prispresser.  

Vær bevisst de anledningene du har til å få oppmerksomhet og synlighet. Koble deg på dagsaktuelle saker, hendelser i nyhetsbildet, eller annet som kan gi gratis drahjelp. 

03. Vær transparent, vinn tillit

Ved å være åpne om at de ikke kommer til å øke prisene, men holde det samme prisnivået en god stund fremover, er Kiwi mer transparente enn andre. De fremstår som ærlige overfor kundene, og skaper dermed tillit til kjeden. Det blir selvfølgelig like viktig å være åpen om at prisene blir oppjustert igjen, når den tiden kommer. Ellers forsvinner den opparbeidede tilliten kjapt.

Forbrukerne søker ekthet og ærlighet. Våg å være tydelig og transparent der andre holder tilbake – det gjør det enklere å velge deg.

04. Bryt etablerte mønstre 

Både Coop Extra og Rema ble provosert over det de mente var et brudd med kutyme fra Kiwi, og så ingen annen utvei enn å nedjustere prisene igjen. 

Selv om aktører i en bransje har vært mer eller mindre samkjørte i sin kampanjestruktur, eller fulgt uskrevne regler, MÅ de ikke fortsette slik. Konkurrenter følger gjerne både med på hverandre og etter hverandre, og det er ganske forfriskende når noen velger å ta en helt annen manøver. Det er sunt for markedet, konkurransen, og ofte positivt for forbrukere. 

Kanskje er det noe du kan gjøre i din bedrift, eller med din merkevare, som kan være et friskt pust i bransjen.

05. Vær tro mot ditt merkevareløfte

Kiwi skal være lavpriskjeden som presser prisene ned og vinner flest prisundersøkelser. Deres slagord er “Vi gir oss aldri på pris!”.

Du kan være kreativ i markedsaktiviteter og samtidig være konsekvent og tro mot merkevareløftet ditt. Pris-stuntet til Kiwi underbygger troverdigheten og styrker posisjonen deres som prispresser.

Selv om andre aktører fulgte etter, var det Kiwi som initierte prisfrys i en tøff økonomisk tid. De kan dermed også oppfattes som at de strekker seg lenger, og bryr seg mer om kundene enn konkurrentene. Det fremstår ikke like sympatisk at konkurrentene reverserte sine prishopp kun fordi de følte seg “presset” til det.

Det blir interessant å se hvordan hvordan denne saken vil utspille seg fremover. Neste prisvindu er 1. juli, da blir det spennende å se hva Kiwi velger å gjøre, og hvordan konkurrentene vil reagere. Det spekuleres i om Kiwi vil øke prisene tidligere, eller om de vil fortsette å holde dem nede. Det som er helt sikkert er at dersom de ikke har justert prisene sine før, vil de igjen ha alles øyne på seg 1. juli. Vi følger med, og lærer gjerne mer av dagligvarebransjen

 

​​Dette innlegget baserer seg på våre erfaringer, og er ikke forskningsbasert. Der vi skriver påstander som ikke er forankret i vår egen erfaring henviser vi til den aktuelle kilden.

 

Litteraturliste:

 

Kiwi økte sin markedsandel med 2,3 % i februar. Extra økte med 0,3, mens Rema gikk tilbake 0,3 %