En introduksjon til søkemotoroptimalisering

Klynge av mennesker som staver ordet SEO (søkemotoroptimalisering)

Vi bruker i gjennomsnitt ca tolv minutter på Google hver eneste dag, men har du noen gang tenkt på hva som avgjør hvilke nettsteder som vises først i resultatene når du foretar et søk? Eller driver du kanskje en nettside, og lurer på hvorfor ikke din side vises på førstesiden når du bruker relevante søkeord i søkene dine?

I dette innlegget vil du få en enkel innføring i hva søkemotoroptimalisering, også kjent som SEO, egentlig er og hvorfor det er så viktig.

Hva er søkemotoroptimalisering?

Kort fortalt handler søkemotoroptimalisering, eller SEO (Search Engine Optimization), om å forbedre nettsidens rangering på søkemotorens resultatside. SEO er med andre ord det arbeidet man gjør for å få nettsiden høyt opp i søkeresultatet når noen gjør et Google-søk som er knyttet til innholdet på nettsiden.
Ifølge HubSpot ser så mye som 75 prosent aldri forbi førstesiden i søkeresultatet når de foretar et søk, og 65 prosent vil til og med kun velge ett av de fem øverste organiske treffene som dukker opp. Med andre ord kan det å ikke være synlig på førstesiden i praksis sammenstilles med å ikke være synlig i det hele tatt. Dette er nøyaktig hvorfor SEO er så viktig, og kan utgjøre forskjellen mellom en lønnsom bedrift og en bedrift på vei ned i grøfta.

Tre kategorier av SEO

Vi kan dele inn SEO i tre ulike kategorier; teknisk SEO, On-page SEO og Off-page SEO.

1. Teknisk SEO

Med teknisk SEO mener vi endringer og forbedringer i nettsidens tekniske oppbygging for å gjøre siden enkel for søkemotorene å lese, forstå og indeksere, slik at den blir mest mulig synlig ved søk. I praksis vil dette si at man gjør en teknisk SEO-analyse for å identifisere tekniske problemer som begrenser nettsidens rangering i søkeresultatet, for deretter å igangsette tiltak for å utbedre disse. Noen av nøkkelpunktene man burde huske på i teknisk SEO er:

  • Sidens ladehastighet – Sidehastigheten har ikke bare stor betydning for brukeropplevelsen til besøkende på nettsiden vår, men Google sier også at dette er en direkte rangeringsfaktor i søkeresultatene. Et element som i stor grad kan påvirke hastigheten til siden vår er om vi bruker for store bilder som tar lang tid å laste.
  • At siden er responsiv – En responsiv nettside vil si at designet justerer seg selv automatisk avhengig av hvilken type enhet den blir lastet opp på. At nettsiden kan leses like godt på nettbrett og mobil som på desktop er en viktig rangeringsfaktor, særlig etter at Google i 2019 byttet til mobile-first indeksering. Bruk gjerne Googles Mobile-Friendly Test for å sjekke om nettsiden er effektiv på mobile enheter.
  • Duplikatinnhold – Når det samme innholdet vises på flere steder så er det ikke bare forvirrende for brukerne, men også for søkemotorene når de skal avgjøre hvilken side som er mest relevant for et søk. Dette kan føre til at søkemotorene unngår å inkludere siden i søkeresultatet.
  • Brutte lenker – Om nettsiden har mange lenker, som enten ikke fungerer eller ikke leder noe sted, vil dette kunne føre til lavere rangering hos søkemotorene. Det er også utrolig frustrerende for brukere å navigere seg rundt på en nettside full av ugyldige lenker. Screaming Frog SEO Spider er et godt verktøy for å identifisere brutte lenker på nettsiden.

2. On-page SEO

On-page SEO handler om det arbeidet som gjøres for å optimalisere nettsiden for spesifikke søkeord, med mål om å øke synligheten i søkene og trafikken til nettsiden. I motsetning til teknisk SEO som setter søkelys på hele nettsiden i sin totalitet, fokuserer on-page SEO på spesifikke url-er. I tråd med at algoritmen til Google-søk blir stadig mer sofistikert, blir også brukerfokusert on-page SEO stadig viktigere. Tiden der det bare var å pepre siden full av søkeord er for lengst historie, og selv om Google fremdeles ser på søkeord i innholdet så er det viktig å ikke la dette gå på akkord med brukeropplevelsen.
Noe av det man må huske på når man gjør on-page SEO:

  • Søkeord – Som regel er en søkeordsanalyse det aller første man gjør når man bestemmer innholdet på nettsiden. Dette blir gjort for å identifisere hvilke søkeord som er viktige for nettsiden, og som man ønsker at den skal rangere høyt på. Neste steg er å kartlegge hvor godt siden rangerer på disse søkeordene, og optimalisere innholdet deretter med å inkludere disse i både overskrifter og brødtekst.
  • Optimalisere title tags og metabeskrivelser – Alle sider har en title tag som vises i søkeresultatet som en overskrift. Metabeskrivelser er korte oppsummeringer av sidens innhold som vises under tittelen. Title tags er en direkte rankingfaktor mens metabeskrivelser er det ikke. Begge er imidlertid viktige for å hjelpe søkemotorene å forstå hensikten med siden.
  • Optimalisere overskrifter – Bruk av flere overskrifter (H1, H2, H3, osv) hjelper med SEO både ved at det gjør innholdet mye mer lettleselig for brukerne, men også ved at det hjelper Google å forstå innholdet på siden. Når man skriver overskrifter er det derfor også viktig å bruke søkeord i overskriftene.
  • SEO copywrite – Skriv konkret og engasjerende innhold, unngå lange setninger og avsnitt. Husk å inkludere relevante søkeord og sist, men ikke minst, alltid skriv med leseren i tankene. 
  • Interne lenker – Å lenke til andre sider på nettsiden er viktig fordi det hjelper søkemotorene å forstå sammenhengen mellom de ulike sidene. Dette forsterker kontekst og relevans, samtidig som det hjelper brukeropplevelsen ved at det lar brukerne oppdage mer av innholdet på siden.

3. Off-page SEO

Off-page SEO referer til enhver handling man foretar seg utenfor nettsiden for å forbedre synligheten. Dette innebærer blant annet digital PR, sosiale medier eller gjesteposter hos andre relevante nettsteder som blogger eller samarbeidspartnere. Hovedmålet er å bygge såkalte backlinks (lenker som kommer fra en ekstern side og peker inn til nettsiden). Det er imidlertid viktig å huske på at selv om backlinks nok har høyere verdi, så vil all positiv ekstern omtale også bidra til å bygge troverdighet på nettstedet.

Det er selvsagt mange flere aspekter ved søkemotoroptimalisering å ta hensyn til, vi hjelper deg gjerne med å komme i gang.
Les mer om hvordan vi jobber med SEO her.

Gratis sjekkliste: Søkemotoroptimalisering