Derfor bør du ha en aktivitetsplan for dine markedsaktiviteter

Linn jobber på mac

Jobber du med markedsaktiviteter uten å ha helt oversikt over hvordan eller hvorfor du utfører ulike oppgaver? En aktivitetsplan vil gi deg kontroll over aktiviteter og kampanjer, muligheten til måle effekt underveis, og synliggjøre eventuelle endringer som må gjøres. Slik hjelper aktivitetsplanen deg med å nå bedriftens overordnede mål.

Hva er en aktivitetsplan?

En aktivitetsplan er en oversikt som beskriver hvilke markedsføringsaktiviteter bedriften skal gjennomføre i den kommende perioden. En aktivitetsplan gjør markedsplanen levende, og sikrer at den ikke støver ned i en skuff. Aktivitetsplanen består av konkrete og daglige gjøremål basert på både markedsstrategi og markedsplan. Gjerne for en kortere periode, for eksempel kvartalsvis eller for konkrete prosjekter. Ved å definere målene dine i henhold til målgruppe, KPIer (nøkkeltallsindikatorer) og markedsbudsjett, vil det være enklere for deg å holde virksomheten din på riktig spor, og måle fremgang underveis i bedriftens markedsføringskampanjer.

Viktigheten av en oversiktlig aktivitetsplan

Aktivitetsplanen beskriver alle elementer i kommende markedsføringsaktiviteter, inkludert anslåtte resultater, taktikker og kostnader. En aktivitetsplan er derfor et essensielt verktøy for alle som jobber med markedsføring. Verktøyet gir alle involverte tilgang til det som skal til for nå overordnede mål. Enten det er å nå målgruppen med fengende og relevant innhold, bygge merkevarebevissthet eller øke inntekter.

Med en tydelig aktivitetsplan vil det også være enklere for ansatte å oppdatere sine markedsføringsplaner i henhold til tilbakemeldinger fra andre avdelinger. Ved å hente inn ulike perspektiv fra for eksempel salg, kundeservice eller ledergruppen, kan du påse at målene i planen stemmer overens med selskapets salgs- og organisasjonsmål.

Hva bør en aktivitetsplan inneholde?

En aktivitetsplan fungerer ofte som en guide for ansatte som er involvert i de ulike markedsplanene. Alle aktivitetsplaner er ulike, men det er et par hovedelementer den alltid bør inneholde for å tydeliggjøre hvilke oppgaver som skal gjennomføres, hvem som har ansvar for hvilke oppgaver, hvem som skal utføre de ulike oppgavene og hvilken frist som gjelder.

Overordnet bør aktivitetsplanen inneholde kampanjen eller prosjektets navn, mål med kampanjen, målgruppe, mål med kampanjen og budsjett.

Når dette er på plass vil du ha et tydelig utgangspunkt for å delegere oppgaver til riktige ressurser, anslå hvor lang tid hver oppgave vil ta, og vite når kampanjen skal ferdigstilles.

I noen tilfeller kan det også være hensiktsmessig å inkludere en konkurrentanalyse i aktivitetsplanen. Dersom du skal synliggjøre din bedrift på et område hvor en konkurrent er markedsledende, kan det være en fin indikator på hva bedriften burde gjøre for å skille seg ut.

Hvordan sette opp en aktivitetsplan?

Når du jobber med utarbeidelsen av en aktivitetsplan kan det være nyttig å sette opp en visuell plan, for eksempel i Excel, som gir en tydelig oversikt over hva som bør gjøres, hva som er i produksjon og hva som er ferdigstilt og i distribusjon. Jo lettere det er å se hva oppgavene er, desto lettere er det å kartlegge nye aktiviteter som skal legges inn i aktivitetsplanen, og eventuelt hvilke endringer som skal gjøres med aktiviteter som allerede er i gang.

Med en oversiktlig aktivitetsplan kan du underveis i en kampanje se om dere treffer ønsket målgruppe, om dere er synlig i kanalene målgruppen benytter, og hvordan dere ligger ann i forhold til budsjett.

Hvordan jobbe med aktivitetsplanen?

Er du usikker på hvordan du praktisk skal jobbe med aktivitetsplanen?  Første tips: én aktivitetsplan for hver kampanje/ prosjekt du jobber med. Dersom du har ett dokument med mye informasjon og mange oppgaver blir det fort lite oversiktlig, og planen virker da mot sin hensikt. Det skal være enkelt for alle ressurser å finne sine oppgaver og legge inn informasjon om hvordan de ligger an med sine oppgaver.

Skal dere for eksempel kjøre en kampanje med behov for både tekst, design, prosjektledelse og annonsering vil det være hensiktsmessig å sette opp en aktivitetsplan med tydelige mål, målgruppe, nøkkeltallsindikatorer og budsjett som gjelder for nettopp denne kampanjen. Da vet teamet hva som forventes, og du har et klart svar på hvorfor du gjennomfører kampanjen, og hvordan dere sammen skal nå målet som er satt.

 

Last ned vår gratis mal. Aktivitetsplan og årshjul