Praktisk sjekkliste før du setter i gang med markedsbudsjettet

Ansatt skriver på mac. Foto

Markedsbudsjett og prosessen rundt kan være omfattende. Det er ofte mange steg du skal gjennom før du kan sette et endelig budsjett for dine kommende markedsplaner. Vi tar deg gjennom stegene du bør ta stilling til før du setter i gang med utarbeidelsen av markedsbudsjettet for bedriften din.

1. Bli kjent med målgruppen din og deres kjøpsreise

For at du og bedriften din skal nå målene dere har satt, er det helt essensielt at du kjenner kundene dine, og vet hvilke kanaler de benytter seg av. Hvem har målgruppen tiltro til, og finner de deg der?

Ved å definere hvem din målgruppe er, kartlegge deres behov, og avdekke hvilke plattformer og kanaler de benytter har du et bedre utgangspunkt for å nå dem. Dersom målgruppen din ikke finner deg eller din merkevare, vil de velge en annen leverandør som er synlig for dem. 

Det finnes flere metoder og verktøy for å bli bedre kjent med kundene dine. En god start er å definere din målgruppe ved å skissere personas – en fiktiv sammensetning av idealkunden din. Ved å skissere 2-3 personas for din bedrift, vil du kunne spisse budskapet og treffe riktig målgruppe med relevant innhold der de er. Når du har avgrenset personasene for bedriften din bør du også skissere ut kjøpsreisen deres.

2. Sørg for at du er synlig gjennom hele kjøpsreisen

Som markedsfører er det naturlig å jobbe etter prinsippet: se, tenke, gjøre, pleie (see, think, do, care). Når du skal sette opp markedsbudsjettet er det viktig å tenke på alle stegene kundene dine går gjennom, og gi hele kjøpsreisen den oppmerksomheten som kundene dine fortjener. 

Enten en kunde har bestilt noe fra nettbutikken din eller sendt inn et kontaktskjema, er det viktig å fokusere på alle ledd i kjøpsreisen. Det er lett å glemme siste ledd, nemlig oppfølgingen og pleie-steget (care). Du ønsker jo at kunden skal handle mer hos deg, og da må du sørge for å følge opp etter et kjøpet. Hvis kunden sitter igjen med en positiv følelse av merkevaren din er det større sannsynlighet for at kunden velger å komme tilbake til deg, fremfor andre leverandører. Husk: Selvom om en kunde har kjøpt eller benyttet seg av dine tjenester og/eller produkter, er ikke kundereisen over. Hensikten er jo nettopp at de skal komme tilbake.

3. Finnes det potensielle nye kanaler?

Dersom du kjenner kunden din godt og vet hvilke kanaler de benytter seg av, er det fort gjort å fokusere på de samme kanalene og jobbe statisk med disse. Det skjer stadig utvikling på markedet, og her gjelder det å følge med, så du ikke går glipp av muligheter til å hente inn nye kunder. Ved å jobbe dynamisk med ulike plattformer, samt teste ut nye kanaler kan du treffe målgruppen i større grad. Kanskje det har det kommet noen nye kanaler som er verdt å sjekke ut?

TikTok har tatt den unge norske målgruppen med storm. Er dette en kanal det er verdt å investere i? Hva med å utforske potensialet som finnes  i havet av nisjeaviser? Eller har det kanskje kommet noen nye podcaster hvor du kan snakke direkte til målgruppen din? Eventuelt om det finnes noen nye TV-konsepter som er verdt å investere i?

Mulighetene er mange og det gjelder å se potensialet i kanalene som kunden din bruker, og ikke stoppe opp ved å kun bruke trygge og kjente kanaler som en hvilepute.

4. Gjør en evaluering av digitalt og fysisk varelager

Før du setter opp endelig budsjett er det lurt å gjøre en evaluering av utstyr, verktøy og kostnadsdrivere. Hvordan ligger du an med bildebank, messeutstyr, nettside og profileringsutstyr? Krever varelageret ditt en del av budsjettet? Enten det gjelder oppdateringer eller nye investeringer er det lurt å avklare det før budsjettet settes i stein. Dersom du ikke gjør det kan det dukke opp en del uforutsette kostnader. Utstyret ditt har en stor verdi for markedsføringen, som direkte påvirker kunden din, og burde derfor ikke nedprioriteres. Ta en avsjekk tidlig i prosessen slik at du kan bake dette inn i budsjettet.

5. Sett alltid av et beløp til uforutsette kostnader

Uansett hvor nøye du planlegger et budsjett vil det vil det ofte tilkomme uforutsette kostnader, som du ikke har beregnet i budsjettet. Det kan for eksempel være kjøp av bilder, videoproduksjon, eller materiell til messe. I tillegg har vi de gjenkjennelige endringene som gjerne kommer raskt og til tider uforventet. Derfor må du alltid huske å beregne en beløpspost som kan dekke disse uforutsette kostnadene.

Et ekstra tips er å sette inn en påminnelse i kalenderen mot slutten av tredje kvartal, dersom denne beløpsposten ikke har blitt brukt. Da har du midler som gjør at du kan klinke til litt ekstra på makedsføringen inn mot åsslutt.

6. Sett et realistisk markedsbudsjett

Når du planlegger og utarbeider markedsbudsjettet for bedriften din er det viktig at du først og fremst tenker realistisk. For å kunne jobbe realistisk med budsjett bør du legge en plan for å kartlegge hvilke mål og behov dere har for å kunne nå disse målene. Under har vi listet opp hvilke temaer som burde stå på agendaen fra start.

 • Tidligere resultater
  Aller først bør du gå gjennom resultater fra året før. Da vil det være hensiktsmessig å inkludere alle kanaler dere benytter i markedsføringen. En grafisk og visuell fremstilling av resultater per måned, i tillegg til en oppsummering av året som helhet, vil gi deg en enkel og tydelig oversikt.
 • Scenarioer og prognoser
  I de fleste tilfeller, enten du tilhører en liten eller en stor bedrift, vil det lønne seg å legge en tentativ markedsplan for de ulike kanalene med tilhørende tiltenkte kostnader. Noen bedrifter foretrekker å legge opp til tre ulike scenarioer: A, B og C. Du bør også sette opp prognoser og mål for hvert scenario.
 • Planlegg frem i tid
  Planlegg veien videre, med konkrete arbeidsoppgaver og mål med disse.
 • Statusmøter
  Ved å holde statusmøter med nødvendige ressurser fra ulike team og avdelinger fortløpende, får du en tydelig oversikt over hvordan dere ligger an i forhold til prognoser og budsjett. Her kan du også gjøre analyser, slik at du jobber mer datadrevet og innsiktsbasert for å nå målet ditt.

Har du behov for en aktivitetsplan? Last ned vår mal for årshjul og aktivitetsplan her.