Nyhet: Mal til Markedsplan – for deg som vil gjøre jobben selv

Markedssjefer Tilde og Trine

Vi vet at det er tidkrevende og til tider tungt å utvikle markedsstrategien og markedsplanen for markedsavdelingen – dette vil vi gjøre noe med. Med inspirerende veiledning fra en dyktig markedssjef, opplæringsvideoer, maler og en god dose egeninnsats, kan du nå utvikle en markedsplan som vil være ditt viktigste verktøy i markedsføringen framover.

Hybridløsningen passer for selskaper som har tid og kompetanse til å lage sin egen markedsplan, men som ønsker en profesjonell og utenforstående sparringspartner og et godt malverk til å gjøre jobben grundig men effektivt. Med dette kan alle selskaper få tilgang til vår gjennomarbeidet metode og markedsplan, som er utviklet gjennom åtte år som markedsavdeling i hundrevis av norske selskaper.

Hjelp til eksisterende markedsavdelinger

Tjenesten kommer som et resultat av etterspørselen fra selskaper som ønsker å gjøre jobben selv men som trenger kyndig veiledning, gode råd og et hands-on malverk.

– Det finnes så mange dyktige markedsførere i norske selskaper, men særlig innen SMB kan det være en ensom rolle når markedsavdelingen består av 1–3 markedsførere. Nå legger vi tilrette for at de får en god sparringspartner og et godt malverk til å planlegge og gjennomføre markedsføringen sin på. Målet vårt er at disse markedsførerne får inspirasjon og trygghet i at markedsplanen er gjennomtenkt, fornuftig og i tråd med egne mål og strategier, sier konsulentsjef Trine Sandvik Kolbjørnsen.

Trine får støtte av kollega og markedssjef Tilde Carlsson som har bidratt til utviklingen av konseptet. Hun tror at også større markedsavdelinger vil ha gleden av tjenesten.
– Det er ikke alltid så lett å fornye markedsføringen fra år til år, og med nye perspektiver, workshops og inspirasjon får man en mulighet til å virkelig idémyldre og booste markedsføringen sin, mener Tilde.

Fra strategi til handling

Gjennom tjenesten vil en rådgiver fra Markedssjefene veilede nøkkelpersoner hos kunden gjennom vår metode for å utvikle en ferdig markedsplan. Dette gjøres i en kombinasjon av fastsatte digitale møtepunkter, opplæringsvideoer og egenarbeid. I markedsplanen inngår alt fra KPI’er, personas, kanalvalg og budsjettering, til konkrete uttak og budskap i ulike kanaler.

– Gjennom prosessen vil vi både utfordre og inspirere til nytenkning, og selvfølgelig dele av vår erfaring og gi gode råd. Vi legger opp til en kort og intens periode på ca. en måned, slik at alle involverte kan jobbe fokusert og prioritere arbeidet. Da vet vi resultatet blir best, sier Tilde.