Slik jobber du smart med dine marketing automation prosjekter

Tannhjul hvor det står marketing automation

Marketing automation er ikke lenger et buzzord eller noe som kun brukes av innovatørene eller de med størst markedsbudsjett. Tvert imot er marketing automation et verktøy som ofte er å finne i utvalgskassa hos både små og store selskaper på tvers av bransjer. Men hvor god er du på forarbeidet som kreves for å lykkes med marketing automation?

Av Kari Winnæss, Markedssjef

Forventet lesetid: 4 minutter

En typisk fallgruve hos bedrifter som bruker marketing automation, er at de ikke har planlagt godt nok hvordan bruken av verktøyet kan påvirke mange ulike avdelinger internt, og hvilken verdi det ligger i å involvere disse tidlig i prosessen.

Her får du tips til hvordan du bør planlegge dine marketing automation prosjekter fra start til mål.

Lag en tidslinje

Se for deg en tidslinje med start i den ene enden og mål i den andre. Start og mål henger sammen og er svært avhengig av hverandre. Det er opp til deg om mål eller start skal stå først på tidslinjen, men jeg har min favoritt som beskrives nedenfor. Uavhengig av hvilken ende vi starter i på tidslinjen så krever målsettingene god planlegging og involvering av riktige avdelinger internt for å oppnå verdi.

Idefasen

La oss kalle målsettingene for idéer, og rykke fram til start på tidslinjen. Når vi først begynner å tenke ut idéer eller utfordringer som skal løses med marketing automation, blir det ofte en del. En typisk feil er å starte med for mange idéer på en gang, og dermed miste oversikt og kontroll. Velg derfor ut noen og fokuser på disse.Allerede på idéstadiet bør de som blir berørt innad i bedriften involveres for å gi sitt syn. De sitter ofte på verdifull kunnskap om hva som er behovet og hva som kan forbedres. Marketing automation påvirker ofte rutiner og prosesser i flere avdelinger, og da er det lurt å involvere disse tidlig slik at de er godt forberedt.

Scope, KPI og forventninger

Etter at idéene er sortert, kan vi bevege oss ett steg videre på tidslinjen. Hver idé må ha en eller flere KPIer. Dette kan f.eks. være å øke kundelojalitet med 10 prosent, oppnå et visst antall nedlastinger av en tjeneste eller selge 20 prosent mer av et produkt. En prosjektbeskrivelse som er forståelig for de som blir berørt, anbefales uavhengig av størrelsen på prosjektet.

Data, avdelinger og bruksområde

Data er ofte en viktig driver for marketing automation, så neste steg blir å definere hvilken data vi trenger for å komme videre med prosjektet. Hvor ligger dataen som trengs til de ulike ideene internt? Trengs det mer data enn det som allerede finnes? Skal det spørres om informasjon fra mottakeren via et skjema, bør dette være godt gjennomtenkt. Og bruk innhentet data for det den er verdt, fremfor å la den ligge i ett system ubrukt og verdiløs. Når vi vet hvilken data som skal brukes til de ulike automatiseringene, kan vi bevege oss videre til gjennomføringen på tidslinjen.

Implementering og gjennomføring

Sjansen for at gjennomføringen går raskt og riktig fra start til mål er større dersom idéen er godt forankret, kommunisert og målsatt i et scope. Likevel bør du være forberedt på at det kan skje noe langs veien som gjør at det blir noen uforutsette omveier og forsinkelser. Desto mer forberedt alle er på dette, jo bedre er det. I implementeringsfasen må alle involverte vite hva som forventes og hvilke tidsrammer de har på sine oppgaver. Det er ofte her vi ser om vi har lykkes med å definere dette på en god og forståelig måte, eller om det er uklarheter som gjør at implementeringen forsinkes eller mislykkes.

Hva og hvem bør involveres?

Det er naturlig å involvere IT og CRM i prosjektet. De skal svare på hvilke systemer som bør integreres for rett dataflyt, hvilke type integrasjoner som trengs, og hvilken data som kan brukes kan brukes i aktivitetene til mottaker.

Markedsavdelingen og webansvarlig må kanskje tilpasse design, implementere script på nettsiden, lage innhold og materiell.Salg og kundeservice bør få gi sine innspill på hva som kan øke verdi for kundene i kommunikasjonen, og ikke minst hvordan automatiseringen kan forenkle og effektivisere deres arbeidsdag internt.

I implementeringen inngår testing av prosjektet. Her anbefaler jeg å få hjelp av noen som ikke er involvert, som dermed kan vurdere med objektive og friske øyne. Avhengig av prosjektets omfang kan det være lurt å kjøre et pilotprosjekt. Det er nå vi begynner å se resultater.

Evaluering og justering

På dette stadiet i tidslinjen begynner vi å nærme oss mål for automatiseringen. I et prosjekt er det på dette tidspunktet viktig å tenke på: Bør vi justere KPIene? Må vi endre timing eller materiell og teste på nytt? Hvordan responderer de ulike interne avdelingene? Sett av tid til evaluering og justering.

Mål

Tidslinjen er ferdig bygget, og vi er klare for å starte prosjektet. Tidslinjen skal brukes av alle prosjektdeltakere for å gjennomføre prosjektet, og av interne avdelinger som blir involvert. Se på den som et viktig prosjektstyringsverktøy.

Marketing automation er ikke bare et verktøy på siden av alle andre markedsføringsaktiviteter. Tvert imot er marketing automation et verktøy som får avdelinger til å jobbe sammen, effektivisere egen arbeidsdag og skape relevant kommunikasjon til både kunder og interessenter. Kontakt oss