Slik overbeviser du ledelsen om at kurs i markedsstrategi er verdt investeringen

Er du klar for å melde deg opp til kursserien vår med tema “praktisk markedsstrategi”, men usikker på hvordan du skal overbevise ledelsen om behovet for å delta? Frykt ikke, vi har gjort jobben for deg, og samlet sammen et par argumenter som du fritt kan bruke i dialog med lederen din.

Økt effektivitet

Ifølge IBM (International Business Machines) kan investering i kompetanse føre til økt effektivitet på 10% (The Value of Training, 2014). På kurset lærer du deg hvordan du kan effektivisere det strategiske markedsarbeidet ved å samle markedsstrategien og markedsplanen i ett dokument.

Kontroll på markedsarbeidet

Når du jobber ut i fra en tydelig metode og et etablert malverk blir det enklere for både markedssjefen, markedsdirektøren, CEO, markedsteamet og ledergruppen å holde seg oppdatert på arbeidet som gjøres. Det vil også være enklere for sentrale roller å sette seg inn i planen og hvilke tiltak som eventuelt må gjøres, for at dere som en samlet bedrift skal kunne jobbe mer effektivt mot et felles mål. Står dere fast, eller merker at det er noen prosesser som sklir ut fra strategien, har dere i tillegg flere øyne til å fange opp dette.  Du jobber med andre ord på en mindre sårbar måte, hvor det er større sannsynlighet for at dere når målene dere har satt for bedriften.

Innblikk i hvordan andre jobber med markedsføring

Hvorfor finne opp hjulet på nytt? Erfaringsutveksling og diskusjon underveis er en stor del av kurset, og det kan være svært verdifullt å se hvordan andre løser markedsplanleggingen. Vi har erfart at det er mulig å dra mange paralleller mellom ulike bransjer. Kanskje møter du noen andre som har gjort seg erfaring med tiltak som dere selv har vurdert, men ikke enda satt ut i live. På kurset får du får tilgang til et unikt forum med flere kloke hoder du kan diskutere konkrete problemstillinger med. Det er jo når vi snakker sammen at vi lærer oss nye ting, og det er alltid nyttig og sunt å løfte blikket og tenke nytt.

Kompetanseheving gir et konkurransefortrinn

Vi har etter mange års erfaring lært oss noen lure triks i ludo. Gjennom kurset er det nettopp disse vi ønsker vi å dele med deg og din bedrift. Investering i strategisk og praktisk kompetanse er en effektiv måte å øke bedriftens konkurransefortrinn. Dette vil føre til mer kompetente og motiverte ansatte, som igjen vil resultere i:

  • Økt merkevarekjennskap
  • Flere innkommende leads og kunder
  • Bedre samarbeid på tvers av avdelinger
  • Konkrete rammer som gjør at dere jobber smartere og mer effektivt mot et felles mål

Goodiebag – du får med deg malverket etter endt kurs

Gjennom kurset vil du jobbe praktisk med egen markedsstrategi under veiledning av erfaren kursholder. Sluttresultatet vil være en praktisk markedsstrategi som kan brukes umiddelbart, og som ikke vil bli liggende i en skuff. 

Vårt mål med dette kurset er å gi deg de verktøyene du trenger for å sette i gang med planlegging av markedsstrategi og/eller markedsplan. Etter gjennomført kurs vil du også få tilgang til Markedssjefenes godt utprøvde og veletablerte malverk. 

Vi gir deg rett og slett verktøykassen du trenger for å legge en praktisk markedsstrategi, som er riktig for deg og bedriften din. Enda bedre er det at dette malverket enkelt kan tilpasses din bedrift, og du kan selv videreutvikle det etter deres behov. Enten det er ved å fokusere på kommunikasjon, innhold, merkevarestrategi eller SoMe-strategier. Du vil også få tilgang til opptak av hver modul i en måned.

Kredibilitet og tyngde på kurset

Markedssjefene har jobbet med hundrevis av kunder innen de aller fleste bransjer, og vi har utarbeidet vår egen metode for å utvikle en praktisk markedsstrategi. Vi har samlet inn best practice fra alle våre kunder, og satt sammen den eneste planen du trenger for å jobbe operativt og målrettet med markedsarbeidet. 

Markedssjefene består av:

  • 45 ansatte som jobber i ulike bedrifter og bransjer gjennom konsulentrollen, og stadig fyller på kurs-agendaen med aktuelle trender og teknologi.
  • 10 år som markedsleder i kategorien “marketing for hire”
  • 100 aktive og fornøyde kunder per i dag.
  • Noen av våre kunder som du kanskje kjenner til: IKEA, Jernia, Diplom-is, Visma, Kreftforeningen, ICE, Reitangruppen, Forskningsrådet mlf.

Les mer om: Hva våre kunder sier om oss

Guide: Trender 2022