Vi hjelper deg med

Smarketing

Smarketing

Sales and marketing = Smarketing

Opplever dere at samarbeidet mellom salg og marked lugger litt? Jobber avdelingene hver for seg, og ikke sammen om å nå målene dere har satt dere? Er det utfordringer med verktøyene som benyttes? Eller har dere kanskje “språkvansker” dere imellom? Da kan det være verdifullt å leie inn en av våre “smarketingkonsulenter”, i en kortere periode.

Hva er smarketing?

Smarketing handler om å tilrettelegge for et velfungerende samarbeid mellom salgs- og markedsavdelingen, og formålet er å rive en gammeldags silotankegang, hvor salgs- og markedsavdelingene i større grad har jobbet isolert fra hverandre.

Våre smarketingkonsulenter har strategisk og operativ erfaring fra både salgs- og markedsavdelinger. Konsulentene vil følgelig enkelt kunne forstå utfordringer så vel som behov, uavhengig av fagområde. I tillegg vil en som kommer utenfra, i denne sammenheng, dra fordel av en nøytral og objektiv tilnærming uten å ha tilknytning til verken ansatte eller avdeling.

Erfaringsvis tilfører en smarketingkonsulent følgende verdier:

 • Økt motivasjon blant de ansatte
 • Klarere forventninger til hverandre
 • Tydeligere mandater
 • Bedre utnyttelse av kundedata
 • Mer effektive arbeidsprosesser
 • Bedre leadskvalitet
 • Høyere ROI

Kom i gang med Smarketing på fire uker

Markedssjefene har utviklet en metode som vi benytter i prosesser der vi bistår nye og gamle kunder med å optimalisere samarbeidet mellom deres salgs- og markedsavdeling. I løpet av en periode på fire uker jobber vi strukturert gjennom de ulike fasene av prosessen, hvor vi først jobber enkeltvis med hver avdeling, og deretter på tvers av avdelingene. Selve leveransen består av kartlegging, rådgivning og til syvende og sist en operativ plan over anbefalte endringstiltak, og forslag til måter disse kan implementeres på.

Innen smarketing kan vi hjelpe deg med:

 • Målgrupper
 • Kjøpsreise
 • Leads
 • CRM
 • Kommunikasjonsverktøy
 • Rutinebeskrivelse
 • Målsetting
 • Mandatfordeling og beskrivelse
 • Prosessbeskrivelse
 • Malverk
 • Workshops

Sånn jobber vi med smarketing:

 • Vi leder innsikts- og kartleggingsprosessen
 • Vi definerer nødvendige endringstiltak og behov
 • Vi lager en operativ plan for hvordan tiltak og endringer skal implementeres

Ønsker du å vite mer om denne prosessen og vår måte å jobbe på? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.

Vil du vite mer om hva vi kan gjøre for deg innen smarketing?

Ja takk!