Kundecase | Sales for hire | ICE

– Vi fikk en konsulent som passet behovet vårt perfekt

Prosjektbeskrivelse

Hva gjør du når en nøkkelressurs i salgsteamet sier opp? For ICE ble løsningen å få inn en ekstern konsulent som kunne se på prosessene med friske øyne, og samtidig utfordre på etablerte rutiner.

Head of Sales and Channels i ICE, Richard Pettersen, har det overordnede ansvaret for salg og kanalutvikling mot privatmarkedet i Norge. I mai 2021 sa en av nøkkelressursene i teamet hans opp, og han valgte heller å se på alternative løsninger fremfor å sette i gang en ny rekrutteringsprosess.

Kundecase | Sales for hire | ICE

– Vi fikk en konsulent som passet behovet vårt perfekt

Prosjektbeskrivelse

Hva gjør du når en nøkkelressurs i salgsteamet sier opp? For ICE ble løsningen å få inn en ekstern konsulent som kunne se på prosessene med friske øyne, og samtidig utfordre på etablerte rutiner.

Head of Sales and Channels i ICE, Richard Pettersen, har det overordnede ansvaret for salg og kanalutvikling mot privatmarkedet i Norge. I mai 2021 sa en av nøkkelressursene i teamet hans opp, og han valgte heller å se på alternative løsninger fremfor å sette i gang en ny rekrutteringsprosess.

Fikk strategisk sparringspartner med operativ kompetanse

Nøkkelressursen hadde hatt hovedansvaret for planlegging og tilrettelegging av salgskampanjer relatert til mobilsalg, på tvers av ulike avdelinger. Det var naturligvis viktig for ICE å finne en person som raskt kunne sette seg inn i og overta det operative kampanjeansvaret. Men det var også ønskelig at konsulenten, med sitt objektive syn, kunne hjelpe dem å vurdere ulike prosesser og rutiner. Med andre ord, ta en rolle som strategisk sparringspartner for Richard.

Konsulent med evnen til å se og forstå helheten

Med bred erfaring fra både salg og markedsføring, samt høy kapasitet, kunne konsulenten fra Markedssjefene håndtere både et operativt ansvar og samtidig lede en omfattende kartleggingsprosess. Den tverrfaglige bakgrunnen gjorde det også mulig å hensynta de ulike behovene og preferansene på en god måte.

Mange fordeler med å få hjelp utenfra

For ICE var det en stor fordel å hente inn ekstern hjelp som ikke var farget av eksisterende struktur og mandater. Det gjorde at konsulentens tilnærming heller ikke var påvirket av emosjonelle tilknytninger eller etablerte prosesser. Men, i stedet gjorde det naturlig å stille kritiske spørsmål og utfordre oss.

Helt siden ICE lanserte mobiltelefoni og startet utbygging av Norges nye mobilnett har de hatt ett mål for øyet; å utfordre det Norske mobilmarkedet til det bedre for alle mobilkunder i Norge.

Gjennom seks korte år som mobiloperatør har de gått fra én kunde og én mobilmast, til 670 000 kunder og bygget Norges nye og moderne mobilnett. I tillegg til å bygge eget nett og være Nordens hurtigst voksende mobilselskap fem år på rad, har de satt Rollover og Rollover Deling på kartet. De har presset prisene, lansert Norges eneste gratisabonnement for barn og samtidig blitt kåret til mobilselskapet med den beste kundeservicen flere år på rad.

Interessert å høre hva vi kan hjelpe deg med?

La oss ta en kaffeprat