Fylle midlertidig vikariat med markedssjef og tekstforfatter

Bilde av campus handelshøyskolen BI

Kundecase: Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen BI er Nordens største handelshøyskole med 20.000 studenter fordelt på 4 campuser i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. De tilbyr bachelor- og mastergrader innenfor økonomi, markedsføring og administrasjon.

Type oppdrag

To av våre konsulenter har vært i oppdrag hos Handelshøyskolen BI, for stillingene som markedssjef og tekstforfatter i perioden juni 2019 – mars 2021. Markedssjefen var ansvarlig for internasjonalt marked, og hun fylte en 100 % stilling frem mot rekruttering av en fast ansatt. Deretter var hun ansvarlig for PhD og fylte et svangerskapsvikariat i 40% stilling.

Tekstforfatteren fylte rollen som innholdsansvarlig/innholdsprodusent i en periode på to måneder for en svangerskapspermisjon, for deretter å jobbe som innholdsprodusent i samarbeid med intern innholdsansvarlig i en 60-80% stilling.

Oppdrag tekstforfatter for bachelor og master nasjonalt og internasjonalt, samt PhD:

 • Planlegging, kvalitetssikring og redigering av blogginnlegg
 • Legge ny strategi for nyhetsbrev, instagram og blogg, samt planlegge innholdet
 • Veiledning av studentassistenter med tekst, innhold og video til bloggen
 • Jobbe med tekster til nettsiden
 • Oversette tekster fra norsk til engelsk og engelsk til norsk
 • Oppgradering og planlegging av nye programsider, samt skrive nye tekster til programsidene
 • Kampanjearbeid, SoMe tekster og koordinering av studentassistenter og ambassadører i forbindelse med nasjonal og internasjonal kampanje for bachelor, master og PhD

Leveranser for tekstforfatter:

 • Ansvarlig for nyhetsbrev i juni, juli 2020 og januar og februar 2021
 • Produsert innhold til nye programsider
 • Produsert innhold til kampanjesider
 • Korrekturlest bloggartikler, annonsemateriell og innhold til nettsiden
 • Oversatt innhold fra norsk til engelsk og engelsk til norsk.
 • Planlagt og lansert ny blogg
 • Planlagt og lansert ny strategi for nyhetsbrev
 • Planlagt ny strategi for instagramkonto

“Elin har vært en viktig støttespiller for oss som kreatør og innholdsprodusent. Hun har raskt og effektivt satt seg inn i mange av våre ulike prosjekter og produksjoner, og vi har fått god nytte av hennes redaksjonelle og kommersielle erfaring, samt hennes teft for god historiefortelling”.
– Dorthe-Beate Lia, innholdsansvarlig på BI.

Oppdrag markedssjef for internasjonalt marked og PhD:

 • Ansvarlig for markedsføring mot internasjonale studenter, til både bachelor og masterprogram (Juni 2019 – august 2020).Ansvarlig for markedsføring til PhD-programmet, nasjonalt og internasjonalt (august 2020-mars 2021).
 • Lede prosessen fra innsikt og brief, utvikling av kreativt materiell og mediestrategi sammen med byrå, utvikling og implementering, resultater og rapportering
 • Løpende kontakt med kreativt byrå og mediebyrå
 • Produksjon av materiell og koordinering med produksjonsbyrå
 • Koordinering med spesialister og ressurser internt i markedsavdelingen, eksempelvis webredaktør, crm-ansvarlig, tekstforfatter, designer, performance
 • Utvikling av kampanjesider
 • Utvikling av e-post løp mot interessenter
 • Deltok også i andre interne prosjekter som;
  • Utvikling av dashboard for rapportering av kampanjeresultater i Power BI
  • Rekruttering til interne stillinger og organisering av avdelingen
  • Koordinere pre-tester og post-tester med analysebyrå
  • Implementering av SalesForce i organisasjonen

Leveranser for markedssjef:

 • I samarbeid med resten av markedsavdelingen, ansvarlig for markedsføring av BI mot internasjonale studenter i USA, Brasil, Mexico, Tyskland, Frankrike, Sveits, Italia, India, Kina, Vietnam
 • Sikre kvalitet og fremdrift i markedsarbeidet for BI, og sørge for at de nådde sine opptaksmål i godt samarbeid med rekrutteringsavdelingen
 • Produsere og utføre en markedskampanje sammen med kreativt byrå og mediebyrå
 • Budsjett- og resultatansvar

Resultater:

Handelshøyskolen BI opplevde en økning på 18,7% fra internasjonale studenter til skoleåret 2019/2020 og en økning på 20,3% fra PhD studenter til skoleåret 2020/2021.

“Jeg har vært svært fornøyd med teamet fra Markedssjefene gjennom hele perioden. De er fleksible, de har satt seg raskt inn i nye oppgaver og tatt eierskap til oppgavene vi trengte hjelp til i påvente av nye ansatte.Jeg er imponert over Trines vilje og evne til å gjennomføre både små og veldig store oppgaver – alltid til avtalt tid og med god kvalitet. Hun var profesjonell og håndterte enhver utfordring, samt faglig sterk og en fryd å ha som kollega. Vi kommer til å benytte Markedssjefene igjen”
– Anette Skott, direktør for marked og rekruttering.

Interessert å høre hva vi kan hjelpe med?

La oss ta en kaffeprat