Større digital synlighet med nye nettsider og optimalisert innhold

Optimalisering for Encap Security

Kundecase: Encap Security

Selskapet Encap Security er en norsk, anerkjent aktør innenfor sikre autentiseringsløsninger. 3. juni 2021 ble de en del av sin mangeårige samarbeidspartner, Signicat, som spesialiserer seg på sikker digital identitet. Markedssjefene har bidratt til økt digital synlighet med nye nettsider og optimalisert innhold.

Type oppdrag

Markedssjefene har bistått med markedsarbeid siden april 2020. Encap Security ønsket økt fokus på salg gjennom nye salgspartnere og større digital synlighet. Nye nettsider og optimalisering av digitale kanaler ble derfor sentralt i markedsarbeidet.

Utviklet nettside tilpasset målgruppenes behov

I forarbeidet for ny nettside gjennomførte Markedssjefene en grundig målgruppeanalyse sammen med kunden. Formålet med denne analysen var å avdekke kjøpsreisen til ulike personas- og deretter påse at viktige aspekter i kjøpsreisen ble inkludert i sidens overordnede struktur. Dette fundamentet er også noe Encap Security har med seg videre inn i annet markedsarbeid, f.eks ved utvikling innholdsplan til blogg og nyhetsbrev.

Arbeidet med å utvikle personas og kjøpsreise la også et godt grunnlag til å mappe opp og skissere en nettside struktur godt tilpasset de ulike målgruppenes behov. Med flere involverte parter i prosjektet var det avgjørende med god forankring og en god visuell fremstilling av mapping, for å gjøre samarbeidet så smidig som mulig – på tvers av landegrenser og arbeidsoppgaver.

«Vi opplevde samarbeidet med Markedssjefene som svært godt. Konsulentene kom med ærlige tilbakemeldinger, reaktive så vel som proaktive, og de fremstår som fagsterke. Når det ble behov for spisskompetanse på eksempelvis design, performance og inbound, så koblet kundeansvarlig hos Markedssjefene på spesialister fortløpende».
– Terese Crispin, Release Manager i Encap Security

Ny designprofil og brukervennlig nettside

Selve løsningen som ble brukt for å bygge nettsiden var WordPress, men med et tema kalt Flatsome. Flatsome tema er spesielt utviklet for å kunne brukes uten teknisk utvikler kompetanse- og dermed ble det mulig for kunden å ha en nettside som enkelt kunne videreutvikles på egenhånd. Nettsiden har også blitt bygget så den enkelt kan tilpasses til desktop, mobil og tablet – igjen uten teknisk utvikler kompetanse.

Markedssjefene bisto også med en ny designprofil, og grafisk designer ble brukt for å sørge for at alle aspekter ved den nye nettsiden var i tråd med oppdatert design manual.

Med hjelp fra Markedssjefene fikk Encap Security, som nå er en del av Signicat, ny og brukervennlig nettside som de selv kan videreutvikle ved behov. Encap omtaler Markedssjefene som fagsterke og proaktive med spisskompetanse på akkurat det de trengte.

«Til tross for at Markedssjefene jobber på timebasis, så opplevde jeg prosessen som effektiv og strukturert hele veien. Prioriteringer og anbefalinger var tydelige fra start til slutt, og det var tydelig at konsulentene er vant til å jobbe agilt. Encap Security benytter en engelsk partner på tekstproduksjon, og til tross for at det potensielt kan forsinke og gjøre prosessen mindre smidig, så fungerte også denne delen av samarbeidet godt. Den nye nettsiden er utrolig funksjonell og brukervennlig, vi er veldig fornøyd».
– Terese Crispin, Release Manager i Encap Security

Interessert å høre hva vi kan hjelpe med?

Ta kontakt for en uforpliktende prat