Vi hjelper deg med

 Mal til Markedsplan

Kvinne som skriver med penn og papir og tablet

Få hjelp av Markedssjefene til å utvikle en markedsplan som setter kursen for å nå forretningsmålene. Med råd og veiledning fra en dyktig markedssjef, opplæringsvideoer, maler og en god dose egeninnsats, kan du nå utvikle en markedsplan som vil være ditt viktigste verktøy i markedsføringen framover. Målet er at du får inspirasjon og trygghet i at markedsplanen er gjennomtenkt, fornuftig og i tråd med egne mål og strategier.  

Gjennomføringen består av en kombinasjon av fastsatte digitale møtepunkter, opplæringsvideoer i metode og egenarbeid, og passer for selskaper som har tid og kompetanse til å lage sin egen markedsplan, men som ønsker en profesjonell og utenforstående sparringspartner og et godt malverk til å gjøre jobben grundig og godt.

Markedsplanen er delt inn i følgende moduler og temaer:

 • Modul 1 Kundegruppe: Målgrupper og eksisterende kunder
 • Modul 2 Kundereisen: Persona og kartlegging av kundereisen
 • Modul 3 Kommunikasjonsmål: Utforming av budskap
 • Modul 4 Distribusjon: Budsjett og kanalvalg
 • Modul 5 Effektmåling: Veiledning i rapportering og analyse
 • Modul 6 Aktivitetsanalyse: Nåværende aktivitetsplan og mulighetsrom (valgfri)

Sånn jobber vi med markedsplan:

Ved bestilling får du tildelt en av våre dyktige markedssjefer som vil være din rådgiver og sparringspartner fra start til slutt. Sammen blir dere enige om prosjektoppstart og beregner ca 5 uker til arbeidet. Gjennom prosessen vil vi både utfordre og inspirere til nytenkning, og selvfølgelig dele av vår erfaring og gi gode råd. Prosjektet løses slik:

 1. Vi gjennomfører en oppstartsamtale for å bli kjent med hverandre og prosessen, mål og forutsetninger, samt at du introduseres for første modul.
 2. Du mottar malverket for markedsplanen.
 3. Du ser opplæringsvideoen for modul 1.
 4. Du gjennomfører oppgaver i malen for modul 1, inkl. eventuelle interne workshops med nøkkelpersoner i selskapet ditt og oppsummering av disse.
 5. Du møter rådgiveren din for en oppsummering av modul 1 og sparrer om evt. utfordringer du har støtt på. Deretter introduseres du for neste modul.
 6. Prosessen over gjentar seg til du er gjennom alle moduler.
 7. Når siste modul er gjennomført møtes vi til en avslutningssamtale med evaluering og rådgivning av ferdig markedsplan.
 8. Prosjektet avsluttes.

Prosjektet inkluderer:

 • 5 timer med digital rådgiving med din egen tildelte markedssjef
 • 5 opplæringsvideoer som veileder deg gjennom prosessen
 • 1 stk Malverk i PowerPoint til bruk i interne workshops og til utarbeidelse av markedsplan
 • Modul 6 prises individuelt basert på omfang
 • Dersom det er ønskelig med ytterligere rådgiving og hjelp, bestilles dette utenfor prosjektet

Pris modul 1-5:

Kr 45.000 eks. mva.

Ta kontakt for å bestille Mal til markedsplan her!