Hjelp til Markedsplan

– Lag en markedsplan på fem uker med hjelp fra en av våre markedssjefer

Kvinne som skriver med penn og papir og tablet

Etter å ha jobbet med hundrevis av kunder innen de aller fleste bransjer, har vi utviklet vår egen metode for å lage markedsplan. Har du et mål du skal nå, gjelder det å ha en klar, tydelig og realistisk plan. Det får du når du jobber deg gjennom Markedssjefens malverk. 

Med råd og veiledning fra en erfaren markedssjef, opplæringsvideoer, maler og en god dose egeninnsats, kan du nå utvikle en markedsplan som hjelper deg å nå målene dine. Gjennomføringen består av en kombinasjon av fastsatte digitale møtepunkter, opplæringsvideoer i metode og egenarbeid.

Hvem passer dette for?

Dette passer for selskaper som har tid og kompetanse til å lage sin egen markedsplan, men som ønsker en profesjonell og utenforstående sparringspartner og et godt malverk til å gjøre jobben grundig og godt.

Hva får du når du kjøper “Hjelp til markedsplan”?

 • 5 timer med digital rådgiving med din egen tildelte markedssjef

 • 5 opplæringsvideoer som veileder deg gjennom prosessen

 • Tilgang til Markedssjefenes mal og metode

 • Hjelp og rammer til å utføre vellykkede workshops

 • Et prosjekt som tilrettelegger for å involvere interne nøkkelpersoner 

 • 1 stk Malverk i PowerPoint til bruk i interne workshops og til utarbeidelse av markedsplan

Markedsplanen er delt inn i følgende moduler og temaer:

Sånn jobber vi med markedsplan:

Ved bestilling får du tildelt en av våre dyktige markedssjefer som vil være din rådgiver og sparringspartner fra start til slutt. Sammen blir dere enige om prosjektoppstart og beregner ca 5 uker til arbeidet. Gjennom prosessen vil vi både utfordre og inspirere til nytenkning, og selvfølgelig dele av vår erfaring og gi gode råd. Prosjektet løses slik:

 1. Vi gjennomfører en oppstartsamtale for å bli kjent med hverandre og prosessen, mål og forutsetninger, samt at du introduseres for første modul.
 2. Du mottar malverket for markedsplanen.
 3. Du ser opplæringsvideoen for modul 1.
 4. Du gjennomfører oppgaver i malen for modul 1, inkl. eventuelle interne workshops med nøkkelpersoner i selskapet ditt og oppsummering av disse.
 5. Du møter rådgiveren din for en oppsummering av modul 1 og sparrer om evt. utfordringer du har støtt på. Deretter introduseres du for neste modul.
 6. Prosessen over gjentar seg til du er gjennom alle moduler.
 7. Når siste modul er gjennomført møtes vi til en avslutningssamtale med evaluering og rådgivning av ferdig markedsplan.
 8. Prosjektet avsluttes.

Pris modul 1-5:

Kr 45.000 eks. mva.

Ta kontakt for å bestille Mal til markedsplan her!