Markedssjefenes

Selskapsinformasjon

Et selskap i vekst

Markedssjefene AS har eksistert siden juni 2013, men har vært gjennom en endring i eierstruktur som medførte at vi 15. desember 2020 fikk nytt organisasjonsnummer. Økonomien i selskapet har siden oppstart vært tilfredsstillende, og en solid satsing på vekst har gitt god likviditet, lønnsomhet og soliditet hele veien. Selskapet har vært Gasellebedrift i tre år, fra 2017 til 2019.

Tabellen under er hentet fra proff.no 16. desember 2020, og viser utviklingen i selskapet i perioden 2017-2019:

Oversikt med nøkkeltall om Markedssjefene

Selskapet har hatt ytterligere vekst i 2020, med en fortsatt solid økonomi og 25 ansatte ved årets utløp. Endringen i selskapsstrukturen er gjort for å rigge selskapet for ytterligere vekst, og det er de samme eierne, ansatte og tjenestene som viderefører driften under organisasjonsnummeret 925.202.819.

Dersom du har spørsmål til endringen eller ønsker ytterligere dokumentasjon, kontakt styreleder Trine Romskoug.

Mail: trine.romskoug@markedssjefene.no
Telefon: +47 92 66 66 18