Guide: Bygg en merkevare med kraft til å påvirke

Full innsikt, konkrete eksempler, og nyttige tips og triks for deg og din bedrift!

Forside av ebok om å bygge en merkevareMerkevare med påvirkningskraft

Mange ser på merkevaren sin som helt unik, uten å ha gjort en analyse av markedet eller definert hvilken konkurransearena eller kategori man ønsker å konkurrere i. Hvordan skal merkevaren din differensieres, posisjoneres og skille seg ut fra andre som tilbyr akkurat det samme som deg?

Det er essensielt å kartlegge hva som gjør og vil gjøre merkevaren din unik. Og husk; det ikke er en teknisk definisjon for deg selv, det er en assosiasjon som skal bygges i folks hoder. Det stiller krav til harde prioriteringer av USP-ene dine og forenkling av budskap for at du skal skille deg ut.

Les: Slik tar du riktig beslutning på vegne av merkevaren din

Posisjonering

6 øvelser for å skille merkevaren din fra mengden:

Øvelse 1:

Utforsk konkurrentene dine utenfra og inn. Prøv å se på konkurrentene som om du var en potensiell kunde. Hvor mange er det? Hvilken posisjon er det de prøver å ta i folks hoder? Hvem ligger tettest opp til deg? Du vil antagelig finne et spekter av konkurrenter som tilbyr mer eller mindre det samme som deg. En god øvelse er å kategorisere konkurrentene dine. Neste øvelse er å gjøre dette for merkevaren din.

Øvelse 2:

Definér kategorien du konkurrerer i. Kategorien består av konkurrentene som målretter seg mot folk som har omtrent de samme behovene. Kundene i kategorien har et karakteristisk sett av behov, og er villige til å velge den merkevaren som kommuniserer sine unike fordeler tydeligst.

Øvelse 3:

Hvilken rolle spiller merkevaren din i forhold til konkurrentene i kategorien? Litt pessimistisk kan vi si at det finnes kun tre roller i en kategori. Du har markedslederen som har førsteplass og utfordreren som har andre plass. På tredjeplass kommer alle andre produkter og selskaper. Ett unntak er pioneren. Om du klarer å være noe helt spesielt for kundene dine og ikke vil forholde deg til verken markedsleder eller utfordrer kan du velge en pionerrolle.

Øvelse 4:

Hvilken assosiasjon skal du eie i folks hoder? Beskriv hva du må konkurrere på for å bli en grunnleggende del av kategorien din. Dette er det vi kaller hygienefaktorer.

Øvelse 5:

Hva er de utløsende og unike salgskriteriene for at folk handler nettopp din merkevare? Hvis du klarer å svare klart på dette, finner du hva som virkelig er særegent.

Øvelse 6:

Til slutt, og det som er avgjørende, er å finne det som er enestående og unikt. Hvilket ord eller uttrykk vil du at kunden skal huske etter å ha blitt presentert for merkevaren din? Det øker bevisstheten om posisjonen din og tydeliggjør merkevaren din.

Les: Slik lager du en merkevarestrategi

Identitet

Slik definerer du personligheten til merkevaren din: Nå har du besvart første del av en merkevareplattform, nemlig hvilken posisjon du ønsker at merkevaren din skal ta. Neste steg er å finne hvilken identitet merkevaren din har eller vil være. Målet med å finne identiteten til merkevaren din er å bli mer tydelig og enhetlig i kommunikasjonen for at de som har en relasjon til den, lettere kan forstå og finne den. Denne fasen er viktig når tone-of-voice, designmanualen og whitepapers skal utvikles og oppdateres. Hvilke farger, symboler, identitetsbærere skal du fokusere på?

Arketyper: Slik definerer du personligheten til merkevaren din

Arketyper var oldtidens urbilder og benyttes ofte i historiefortelling og forfatterskap. Men de er også nyttige i markedssammenheng. Du kan sammenligne arketyper med personligheter i vennegjengen din. Hvem er hun som alltid sprer glede og spiller på humor, hvem er han som er besserwisser og alltid vet best? Hva med hun som skal tøye grensene og gå sine egne veier? Personlighet gjør at vi lettere blir sett og kategorisert. Velg den arketypen du vil at merkevaren din skal assosieres med i folks hoder!

Identitetsprismet: Forstå sammenhengen mellom merkevaren din og verden utenfor

Når du nå har funnet din arketype er det viktig å forstå hvordan denne forholder seg til folk den skal ha en relasjon til.

  • Hva ser målgruppen for seg når de tenker på merkevaren din?
  • Hva er opprinnelseshistorien til merkevaren din?
  • Hvem identifiserer seg med merkevaren? Hvordan vil kunden gjerne bli sett?

Les: Slik lager du en merkevarestrategi

Integrasjonen

Styringspyramiden:

Få hele organisasjonen med i arbeidet for å realisere merkevaren

Formuleringer og ord som er lett å huske, noe som alle i organisasjonen kan forholde seg til og som er tydelig kommunisert. De aller fleste organisasjoner har flere strategier: produktstrategier, prisstrategier, kategoristrategier, kommunikasjonsstrategier for å nevne noen. Det store bildet kan likevel være vanskelig å kommunisere. Hensikten med styringspyramiden er å gjøre de viktigste valgene synlige og tydelige for alle, også når organisasjonen er i endring. For ledelsen vil dette også være plattformen som gjør at de kan stå med rak rygg når de får spørsmål om å forklare strategien for selskapet.

Strategisk manus:

Dette handler om å introdusere resultatet av strategiarbeidet og å markere overgangen fra plan til iverksettelse – å få alle – ansatte – kunder og interessenter engasjert i å virkeliggjøre strategien. Et viktig redskap for dette er strategisk historiefortelling. For å iverksette merkevaren, må man bestemme seg for det scenariet bedriften skal fortelle for å synliggjøre organisasjonens fremtid levd ut som en stor historie. Styringspyramiden, som vi har skrevet om tidligere, skal spilles ut som en klassisk fortelling.

Les: Strategisk manus – iverksett merkevarestrategien!

Ofte stilte spørsmål

1. Hva er merkevarestrategi?

En merkevarestrategi består av en merkevareplattform som sier tydelig hvilken posisjon du skal ta i folks hoder og hvilken personlighet merkevaren din skal kommunisere og assosieres med. I tillegg knyttes den opp mot hvilket mål du har for merkevaren din og hvilke strategier du må definere for å nå oppdraget ditt, slik at hver ansatt drar i riktig retning. Til slutt må strategien fortelles til de folka som skal ha en relasjon til din merkevare.

2. Hvorfor trenger man en merkevarestrategi?

En merkevarestrategi skal fungere hånd i hånd med forretningsstrategien din for lettere å ta beslutninger på vegne av merkevaren. I tillegg har den som oppgave å knytte til seg målgruppen eller folka du ønsker å motivere til kjøp eller en definert handling.

3. Hvordan lager man en merkevarestrategi?

Du lager en merkevarestrategi ved å spisse merkevarens unike egenskaper, definere personligheten, sette mål og strategier i et system og forme budskap til de folka som skal ha en relasjon til merkevaren din.

4. Hva bør inngå i en merkevarestrategi?

I en merkevarestrategi bør det inngå øvelser for å finne din kategori, rolle og unike posisjon. I tillegg kan du definere identiteten gjennom arketyper og tre spørsmål som gir svar på hvilken relasjon du skal ha til brukere, kunder eller fans. Deretter bør du sette strategien i system mot forretningsideen din, med verdier, visjon, mål og strategier for å nå disse målene. Til slutt settes strategien ut i live ved å utvikle et strategisk manus for de folka merkevaren din er til for.

5. Hva er forskjell på merkevarestrategi og markedsstrategi?

En merkevarestrategi er overordnet og skal spille på lag med forretningsstrategien. Den skal si noe om hvordan merkevaren skal være for å tiltrekke, motivere eller påvirke de folka produktet eller tjenesten er til for.

En markedsstrategi er en nøyaktig plan for hvordan bedriften skal nå sine markedsmål. Den kan si noe om hvordan bedriften skal nå omsetningsvekst, lønnsomhets- og virksomhetsmål. Som hovedregel kan man si at en markedsstrategi består av KPI-er som er kvantifiserbare og kan være støtte til en operativ markedsplan.

Forside av ebok om å bygge en merkevareEr du fortsatt usikker på hvordan du skal sette i gang å bygge din merkevare?

Ta kontakt med oss her