Hvordan samarbeider du godt med en ekstern markedsavdeling?

Trine og Kjersti rundt bordet. Foto

En komplett, inhouse markedsavdeling er det få norske selskaper som er så heldige å ha. Norge er et land av SMB-virksomheter, som i mange tilfeller har en overarbeidet salgs- og markedsansvarlig eller en markedssjef som eneste marketingressurs. For disse selskapene kan en ekstern markedsavdeling være en gunstig løsning – et ekstra ben å stå på, eller en mulighet for å sette ut hele markedsføringsjobben. Men hvilke alternativer finnes for deg som ønsker ekstern hjelp? Og hvordan sikrer du at samarbeidet fungerer bra og gir den effekten du ønsker?

00

Av: Kjersti Rynning Borander

Forventet lesetid: 5 minutter

Marketing for hire

Med marketing for hire setter du ut markedsføringen til et eksternt kompetansemiljø, f.eks et konsulentselskap eller et byrå. Dette kan gjøres i form av et markedsteam som dekker både strategiske og operative oppgaver, og som holder i markedsføring fra A til Å. Du kan også leie inn en eller flere ressurser som fyller konkrete roller eller dekker behov på spesifikke områder. I begge tilfeller er den viktigste fordelen at du får dekket akkurat det behovet du har uten å ansette – det sparer kostnader og gir fleksibilitet. Det gir også ekstra kvalitetssikring at den eller de ressursene du leier inn har et kompetent team i ryggen som kan trekkes inn ved behov. Les mer om hvorfor du bør outsource markedsføringen din.

Byrå og freelancere

Mange selskaper velger å samarbeide med ett eller flere byråer, eller freelancere, for å dekke de delene av markedsføringen de ikke har kompetanse eller kapasitet på selv. Der marketing for hire fungerer mer som en intern marketingressurs som blender inn med de ansatte, vil byråsamarbeid fungere mer som eksterne leveranser. Det krever kompetanse hos innkjøper for å få mest mulig ut av byråleveransene, sørge for at byråene samarbeider godt og unngå dobbeltarbeid. Men velger man de rette byråene og stiller krav, får man ofte god og spesialisert kompetanse og høy kvalitet på leveransene.

Marketing for hire, byråer og freelancere er de vanligste måtene å samarbeide med eksterne markedsmiljøer på. Uansett hva du velger er det ting du bør tenke på for å sikre et godt samarbeid og oppnå ønsket effekt.

Vær bevisst på hva du vil ha og hvilke mål du vil nå

Før du bestemmer deg for å sette ut markedsføringen bør du har gjort deg opp en mening om hva du trenger: Vil du ha hjelp fra A til Å, eller kun til enkelte områder eller aktiviteter? Da har du bedre forutsetning for å velge riktig samarbeidspartner, og ikke minst er samarbeidspartneren takknemlig for at du har tenkt på omfang og fokus. Du bør også ha tenkt på målsetninger med markedsføringen – økt synlighet, merkekjennskap, geografisk spredning, leads eller konverteringer? Når du er bevisst på disse tingene er det mye enklere for din eksterne markedsavdeling å hjelpe deg videre.

Sørg for en god oppstart

Å involvere noen utenfra i markedsføringen din kan oppleves krevende i starten. Noe av det viktigste du bør gjøre er å sette av tid til kompetanseoverføring til din nye samarbeidspartner. Informasjon om selskapets historie, forretningsmål, produkter og tjenester, konkurrenter, posisjon, differensieringsfaktorer, målgrupper og marked er en viktig nøkkel for å komme godt i gang. Bruk også nok tid på mål og KPI’er i starten så alle vet hva de jobber mot. En god oppstart trenger ikke ta så mye tid, en skikkelig workshop og innsikt i eksisterende underlag kan dekke mye.

Jobb strukturert

Kanskje har du allerede en markedsplan, en aktivitetsplan eller en innholdsplan? Eller kanskje er det nettopp der du ønsker at din eksterne markedsavdeling skal starte; med å lage en god struktur for markedsføringen din. En god plan er halve jobben, sies det – det er nok ikke alltid helt sant, men den legger et viktig grunnlag for effektiv gjennomføring, sikrer riktig retning og forenkler samarbeidet.

En ekstern markedsavdeling sitter jo ikke på nabokontoret (selv om de ofte er innom) – da blir det enda viktigere med faste forankringspunkter. Legg opp til faste dager med arbeidsmøter, evalueringsmøter i slutten av hver måned eller faste fremdriftsmøter. Sørg også for å få presentert jevnlige (og forståelige) rapporter over hvordan aktivitetene fungerer i forhold til mål og KPI’er som er satt. Har du valgt riktig samarbeidspartner vil de foreslå nettopp en slik struktur, og du kan føle deg trygg på at både gjennomføring, optimalisering og evaluering blir godt ivaretatt.

Bruk effektive kommunikasjonskanaler

Kanskje forholder du deg bare til en hovedkontakt hos samarbeidspartneren, eller kanskje til et helt team. Uansett hvor integrert din eksterne markedsavdeling skal være med dere, er det viktig med en effektiv, digital kommunikasjonsplattform eller et prosjektverktøy som gjør at man unngår uoversiktlige mailtråder. Bruk noe dere allerede har som fungerer, eller utfordre samarbeidspartneren på å finne noe som fungerer.

La deg utfordre

Noe av grunnen til at du ønsker ekstern hjelp med markedsføringen din er kanskje at du er lei av å “snu bunken” med de samme markedsaktivitetene om og om igjen? Eller at du har kommet til et punkt der du ikke lenger vet om de aktivitetene du gjør gir effekt? Kanskje har du heller ikke kapasitet til å sette deg inn i ny teknologi og nye metoder i markedsføringsfaget. En god, ekstern markedsavdeling skal proaktivt utfordre deg der du trenger å bli utfordret, og teste og evaluere nye muligheter samtidig som du holder på de tingene som fungerer.

Utnytt tilgjengelig kompetanse

Marketing for hire-selskaper og byråer sitter ofte på et helt sett av spesialister og operative ressurser som er faglig oppdatert. En av de største fordelene med en ekstern markedsavdeling er at du har tilgang på alle disse selv om du kun forholder deg til en person eller et lite team. En god samarbeidspartner vil se når det er behov for å koble på flere ressurser, og foreslå det, men du kan også utfordre dem her. På denne måten vil du få fullt utbytte av kompetansen til din eksterne markedsavdeling på en veldig effektiv måte.

Bruk fleksibilitet og skalerbarhet

Like viktig som å utnytte kompetanse er det å utnytte fleksibilitet og skalerbarhet hos samarbeidspartneren. Den rette eksterne markedsavdelingen bør kunne gi deg skalerbarhet i omfang gjennom hele samarbeidet – i rolige perioder bør du kunne trappe ned timeforbruket, i travle perioder bør det være mulig å øke igjen. Oppstår det noe uventet (for eksempel en global pandemi) må man kunne tilpasse planer og omfang til nye behov. Din eksterne markedsavdeling skal fungere som en forlenget arm uansett situasjon.Mye å tenke på, synes du? Vi tror det er verdt å bruke litt tid på dette når du skal finne den rette. Med disse rådene håper vi du har et godt utgangspunkt for å velge din nye eksterne markedsavdeling. Vi hjelper deg gjerne på veien!

Har du behov for en aktivitetsplan? Last ned vår mal for årshjul og aktivitetsplan her.