Hvorfor bør du investere i kurset “Praktisk markedsstrategi”? Her er 7 grunner

Å lage en markedsstrategi og/eller en markedsplan er den viktigste jobben en markedssjef gjør og det er dette som setter kursen for å nå bedriftens mål. Oppgaven gjennomføres som regel maks en gang i året. Derfor får markedssjefen ikke mengdetreningen som kan være en fordel når man skal gjøre en såpass viktig jobb. Som konsulenter får vi både mengdetrening og breddetrening fra flere bransjer og denne erfaringen har vi lyst å dele med deg. Trenger du noen gode argumenter for å få investere i dette kurset?

Syv gode grunner til å melde deg på kurs:

1. Gjør det enklere for hele bedriften å holde oversikten ved å samle alle markedsføringsplaner og tiltak på ett sted

Kjenner du deg igjen hvis jeg sier markedsstrategi, merkevarestrategi, inbound strategi, markedsplan, redaksjonsplan, årshjul og kanskje en aktivitetsplan i tillegg? Vi treffer som regel to type bedrifter: De som ikke har en eneste plan og de som har så mange planer at de trenger en egen plan for å holde oversikt over alle planene. En praktisk markedsstrategi samler alle trådene og lager en “one-stop-shop” for alle involverte. Her finner du det du trenger, om det skulle være hvordan dere posisjonerer dere i markedet, eller hvilke kanaler dere har valgt å satse på.

2. Koble markedsplanen med markedsstrategien, så blir det enklere å sette i gang med arbeidet

For å unngå overkomplisering av markedsarbeidet anbefaler vi at du kobler sammen disse to planene for å sikre måloppnåelse. Dette høres kanskje ut som en stor prosess? Det trenger det absolutt ikke å være. Vi viser deg hvordan du kan gjøre dette best mulig. Når strategien er lagt, begynner jobben med å implementere den.

3. Unngå silojobbing

Ved å samle markedsstrategien med markedsplanen og kun ha ett dokument å forholde seg til er det enklere for markedssjefen, markedsdirektøren, CEO, markedsteamet og ledergruppen å holde seg oppdatert på arbeidet som gjøres. Når flere “stakeholders” jobb baserer seg på samme strategiske dokument er det også større sannsynlighet for å oppnå målene. Det er også enklere å fange opp dersom noe sklir ut, når flere øyne er rettet mot samme strategi.

4. Få et konkurransefortrinn med faglig påfyll

Har du jobbet etter samme metode og malverk i flere år er det på tide å fylle på med faglig innhold. Hver måned og hvert år skjer det noe nytt innenfor markedsføringsfaget, og hvis du ikke holder deg oppdatert kan du gå glipp av et verdifullt konkurransefortrinn.

5. Se metodikk og prosess med nye øyne

Som konsulenter får vi et innblikk i hva som er det aller viktigste for bedrifter når de skal planlegge markedsarbeidet. Det vi ser er at bedrifter enten ikke har noen plan, har altfor mange planer, eller har gjort planene så komplekse at det er vanskelig å vite hvor en skal begynne når implementeringen skal i gang. Her har vi lært mye av ulike prosesser og ønsker å dele dette med deg, slik at du kan få et innblikk i hvordan andre løser markedsplanleggingen.

6. Snakk med andre markedsførere som hjelper deg med å løfte blikket og tenke nytt

På kurset blir det en del forelesning, men vi er opptatt av at det også skal bli et forum hvor deltakerne også kan utveksle erfaringer. Kursholder har mye erfaring med seg i sekken, men kursdeltakerne har mye å bidra med de også. Det blir derfor oppgaver underveis, og siste halvtime er forbeholdt spørsmål og diskusjon. I konsulentrollen lærer vi aller mest når vi får snakke med kundene, så dette er viktig for oss at dere også får erfare dette.

7. Det er enklere å jobbe ut i fra et etablert og velprøvd malverk enn å finne opp kruttet selv

Det er ikke alltid enkelt å vite hvor man skal begynne når man skal lage en markedsplan eller en markedsstrategi. Vårt mål er å løse dette for kursdeltakerne. Du får nemlig ikke bare kurset, men tilgang til Markedssjefenes eget malverk. Det som er nyttig med dette malverket er at det gir deg alt du trenger for å lage en praktisk markedsstrategi, samtidig som det åpner for å kunne fokusere ekstra på det som er viktigst for din bedrift. Mange kan ha nytte av å tilpasse malverket noe til sin bedrift ved å for eksempel fokusere litt ekstra på merkevarebygging, SoMe-strategi eller kommunikasjonsstrategi.

New call-to-action